REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Kolejny zakup PPMT

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o., spółka zależna PKP PLK S.A., zawarła umowę najmu nowej lokomotywy elektrycznej. Pojazd zapewni transport nawet 1750 t ładunku.

Nowa lokomotywa elektryczna zapewni sprawne dostawy kruszyw na budowy na sieci kolejowej. Dzięki wyposażeniu w tzw. spalinowy moduł dojazdowy, pojazd obsłuży niezelektryfikowaną bocznicę, bez współpracy i oczekiwania na spalinową lokomotywę manewrową. Takie rozwiązanie przyspieszy wyładunek materiału. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, lokomotywa może prowadzić niemal 40 wagonów załadowanych kruszywem, co oznacza, że na miejsce prowadzonych inwestycji jednorazowo trafi ponad 1700 ton ładunków potrzebnych do wykonania robót. Sprawny dowóz materiałów wpłynie na szybsze tempo prac na modernizowanych odcinkach.

Umowę najmu nowej lokomotywy elektrycznej Gama typu 111Ed ze spalinowym modułem dojazdowym MARATHON Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. (PPMT) zawarło z Rail Capital Partners sp. z o.o. Pojazd będzie wykorzystywany podczas prowadzenia prac inwestycyjnych realizowanych przez PPMT w latach 2019-2021.

– Sprawna realizacja prac na liniach kolejowych wymaga korzystania z najnowszych rozwiązań. Dysponowanie przez PPMT tak nowoczesnym pojazdem jak lokomotywa Gama, zwiększy potencjał i konkurencyjność naszej spółki. Dzięki modernizacjom, zyskujemy lepszą jakość infrastruktury kolejowej w Polsce oraz większy poziom bezpieczeństwa –
mówi Leszek Linkner, prezes Zarządu Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.

PPM-T z nowoczesnym sprzętem

Nowoczesna lokomotywa elektryczna to niejedyny sprzęt, który długoterminowo wzmocni PPMT. Spółka w 2018 r. podpisała umowy na zakup podbijarki torowej i rozjazdowej, nowoczesnego pociągu sieciowego i zgrzewarki szyn, która umożliwia przejazd po drodze i torze. Nowoczesny sprzęt to lepsze możliwości sprawnej realizacji inwestycji kolejowych i prowadzenia prac utrzymaniowych, które zwiększają potencjał kolei.

Autor: Magdalena Janus, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA