REKLAMA
Budownictwo Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Końcowy etap prac budowlanych terminalu instalacyjnego w porcie Świnoujście

Prace budowlane inwestycji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” weszły w końcowy etap realizacji.

Zdjęcie: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, port.szczecin.pl

Prace inwestycyjne przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem i zapisami kontraktowymi uzgodnionymi z przyszłym dzierżawcą Orlen Neptun 2 Spółką z o.o., generalnym wykonawcą robót budowlanych jak również z umową o dofinansowanie ze środków CEF, podpisaną z Komisją Europejską.

W wyniku realizacji projektu „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” powstanie następująca infrastruktura:

 • nabrzeże o długości długość 249,2 m, nośności 50 KN/m2 i głębokości technicznej 12,5 m przeznaczone do przeładunku elementów wież wiatrowych;
 • nabrzeże o długości długość 245,8 m, nośności 50 KN/m2 i głębokości technicznej 12,5 m przeznaczone do wstępnego montażu elementów wież wiatrowych;
 • 10 stanowisk o nośności 500 KN/m2 przeznaczonych do wstępnego montażu elementów wież wiatrowych;
 • kanał portowy o długości 1070 m wraz z obrotnicą i basenem portowym pogłębionym do 12,5 m;
 • do nabrzeży będzie prowadził nowy tor podejściowy o głębokości 12,5 m i szerokości 140 m.

Budowa nowej infrastruktury portowej spowoduje następujące rezultaty:

 • zapewnienie bezpiecznego wejścia i postoju statków typu jack-up o wymiarach LOA 182m, BEAM 60 m i maksymalnym zanurzeniu 11,0 m oraz innych statków pełnomorskich;
 • efektywne operacje przeładunku ładunków ponadgabarytowych (przede wszystkim elementów konstrukcji MFW) i tym samym włączenie portu Świnoujście w łańcuch dostaw związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej;
 • efektywna instalacja oraz przyszły serwis Morskich Farm Wiatrowych wytwarzających „zieloną energię”;
 • efektywne włączenie portu Świnoujście w łańcuch dostaw związany z rozwojem Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac budowlanych dwóch nabrzeży oraz prac pogłębiarskich w basenie portowym inwestycja zakończy się w grudniu 2024 roku uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, odpowiednio:

 • dwóch nabrzeży wraz ze stanowiskami wstępnego montażu – w dniu 20.12.2024 r. (oszczędność 9 dni względem daty kontraktowej ustalonej z Generalnym Wykonawcą, jak również w terminie wskazanym w umowie z dzierżawcą nabrzeży – Orlen Neptun 2 Spółka z o.o.);
 • prac pogłębiarskich do głębokości technicznej 12,5 m na wszystkich akwenach dostępowych – w dniu 01.09.2024 r. (oszczędność 10 miesięcy względem daty kontraktowej ustalonej z Generalnym Wykonawcą, jak również ze znacznym wyprzedzeniem terminu wskazanego w umowie z dzierżawcą nabrzeży – Orlen Neptun 2 Spółka z o.o.).

ZMPSiŚ SA otrzymał 85 procent dofinansowania kosztów całkowitych projektu pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. Dofinansowanie pochodzi z Instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 (CEF 2). Całkowity koszt projektu to 77,5 mln euro, kwota dofinansowania to 65,9 mln euro.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA