REKLAMA
Budownictwo Mosty Wiadomości
3 Minuty czytania

Kraków: Trwa budowa kładki Kazimierz – Ludwinów

Kończą się prace przygotowawcze do budowy podpór kładki pieszo-rowerowej Kazimierz –Ludwinów w Krakowie. Niebawem rozpoczną się prace zasadnicze, polegające m.in. na wykonaniu pali wielkich średnic, na których wspierać się będą przyczółki kładki. Z tego względu dolna część bulwaru po stronie Kazimierza oraz cały bulwar po stronie Ludwinowa są zamknięte dla ruchu pieszego i rowerowego na wysokości prowadzonych prac.

Zdjęcie: Jan Graczyński, www.krakow.pl

Budowa pieszo-rowerowej przeprawy przez Wisłę realizowana jest przede wszystkim z myślą o mieszkańcach. Przeprawa będzie stanowić dogodne połączenie dla pieszych i rowerzystów z pominięciem istniejących mostów drogowych. Przejazd rowerem z dzielnic południowych do centrum będzie krótszy niż obecnie, a mieszkańcy Starego Miasta będą mieli łatwiejszy dostęp do atrakcyjnych terenów zielonych Podgórza, choćby Plant im. Floriana Nowackiego czy doliny rzeki Wilgi. Równie istotny jest także fakt, że po realizacji tej inwestycji poprawi się stan infrastruktury komunalnej po obu stronach Wisły dzięki przebudowie sieci podziemnych.

Obecnie na finiszu jest realizacja prac związanych z niezbędną przebudową sieci infrastruktury podziemnej. Kończą się też roboty przygotowawcze przy budowie podpór. Wykonano przegrody przeciwfiltracyjne i zabezpieczenie z grodzic stalowych. W najbliższym czasie wykonawca przy pomocy specjalistycznego sprzętu rozpocznie wykonanie w gruncie pali wielkośrednicowych. Co ważne, aby zminimalizować uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, szczególnie po stronie Kazimierza, dostawa ciężkiego sprzętu odbywa się drogą wodną z pominięciem układu ścieżek i chodników. Prace polegające na wykonaniu pali wielkich średnic od strony Kazimierza potrwają do końca lipca. Po tym terminie palownica rozpocznie wykonywanie analogicznych prac po stronie Ludwinowa. Od sierpnia planowane jest udostępnienie części dolnego bulwaru po stronie Kazimierza dla pieszych i rowerzystów poprzez wygrodzenie z terenu budowy ścieżki wzdłuż nabrzeża o szerokości 3 m. Na bulwarze Wołyńskim od strony Ludwinowa ścieżka pieszo-rowerowa powinna zostać otwarta jeszcze w tym miesiącu.

Warto też wiedzieć, że na dobrej drodze jest rozwiązanie kwestii zmian do projektu kładki Kazimierz – Ludwinów w zakresie zmniejszenia ingerencji konstrukcji kładki w krajobraz oraz korekty najazdów na bulwarze Inflanckim. Zaproponowane przez projektantów rozwiązania, dzięki którym możliwe będzie obniżenie tych elementów o około 2 m, zyskały już pozytywną opinię Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Korekta projektu – jako zmiana nieistotna – pozwoli na zachowanie charakterystycznej formy kładki przy jednoczesnym zmniejszeniu ingerencji konstrukcji kładki w krajobraz. A o to wnioskował urząd wojewódzkiego konserwatora zabytków. Obecnie zmiany poszczególnych elementów są wprowadzane przez projektanta do dokumentacji odpowiednimi Kartami Nadzoru Autorskiego.

Nie ma ryzyka wykreślenia Krakowa z listy UNESCO ze względu na budowę kładki Kazimierz – Ludwinów. Takie obawy pojawiają się nadal w przestrzeni publicznej. Jak podkreśla Wojewódzka Konserwator Zabytków, kładka budowana jest w strefie buforowej, a nie w historycznym centrum, które jest objęte ochroną UNESCO. Co więcej, w opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ingerencja projektu w panoramę miasta została tak zminimalizowana, że nie istnieje ryzyko wykreślenia Krakowa z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponadto, budowa kładki jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu „Bulwary Wisły”, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa, Strategią Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć Kraków 2030” oraz Studium podstawowych tras rowerowych Miasta Krakowa. Dodatkowo Kraków uzyskał wszystkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne zezwalające na realizację kładki.

Autorem kładki Kazimierz – Ludwinów jest Biuro Projektów Lewicki Łatak, zwycięzca konkursu architektonicznego, rozstrzygniętego przez Miasto w 2006 r. Przeprawa będzie miała ok. 130 m długości, prawie 14 m szerokości. Połączy bulwar Inflancki pomiędzy ulicami Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza z bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej. Obiekt będzie się składać się z trzech połączonych ze sobą konstrukcji, tworzonych przez dwa stalowe łuki o zmiennej sztywności zamocowane w żelbetowych podporach (przyczółkach) oraz środkowego pomostu widokowego. Inwestycja o wartości ok. 114 mln zł realizowana jest przy wsparciu finansowym w wysokości 65 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą zadania jest spółka PRIMOST Południe.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA