REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Krótsze podróże do Trójmiasta – szybciej do Tczewa

Sprawniejsze i szybsze podróże, takie będą główne efekty modernizacji prawie 50 km linii na odcinku Twarda Góra – Tczew.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na dokumentację projektową. To kolejny projekt PLK przygotowywany do realizacji w przyszłej perspektywie. Inwestycja, poza zapewnieniem lepszych podróży, usprawni przewóz towarów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew: LCS Tczew” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość umowy 8,9 mln zł netto. Dokumentacja ma być gotowa za 24 miesiące.

Lepsza oferta dla pasażerów

Po modernizacji ok. 50 km trasy pomiędzy Twardą Górą a Tczewem pociągi pasażerskie pojadą nawet z prędkością do 200 km/h. Pasażerowie zyskają łatwiejszy dostęp do kolei. PLK przebudują perony na stacjach Smętowo, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i przystankach Majewo, Kulice Tczewskie. Perony będą wyższe, aby zapewnić wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Komfort pasażerów poprawią nowe wiaty, oświetlenie i ławki. Będzie lepszy system informacji głosowej oraz czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Wszystkie obiekty będą przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Linią pojedzie część towarów

Planowany do modernizacji odcinek Twarda Góra – Tczew jest częścią magistrali kolejowej C-E 65, należącej do VI Europejskiego Korytarza Transportowego, łączącego państwa nadbałtyckie z położonymi nad Morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Inwestycja usprawni przewóz ładunków w regionie i z południa na północ. Składy towarowe zwiększą prędkością do 120 km/h

Szybszy i sprawniejszy transport kolejowy umożliwi modernizacja 57 obiektów inżynieryjnych w tym mostów i wiaduktów. Poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych zwiększy się po budowie 8 bezkolizyjnych skrzyżowań m.in. w Kulicach, Pelplinie, Subkowych i Czarlinie.

Nad sprawnym i bezpiecznym ruchem pociągów czuwać będą kolejarze w nowym Lokalne Centrum Sterowania Tczew. Na linii wymienione zostaną też urządzeń sterowania i telekomunikacji. Szczegółowy zakres prac określi dokumentacja.

Prace projektowe w ramach zadania pn. „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew: LCS Tczew” zaplanowano do końca 2021 roku. Roboty przewidziane są w latach 2022-2025 r. Inwestycja planowana jest do realizacji ze środków Unii Europejskiej dla projektów perspektywy 2021-2027. Jej wartość szacuje się na 1,1 mld zł. 

 

Tekst i zdjęcia: PKP PLK SA 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA