REKLAMA
Mosty Wiadomości
2 Minuty czytania

Kto zaprojektuje remonty mostów na Podkarpaciu?

Rzeszowski Oddział GDDKiA poszukuje wykonawców dokumentacji projektowej na remonty mostów na Podkarpaciu. Chodzi o most przez rz. Dęba w m. Nowa Dęba (DK9) i most przez rz. Gogołówka w m. Klecie (DK73).

Opracowanie swoim zakresem obejmie przegląd szczegółowy obiektów, koncepcję remontu i projekt wykonawczy. Termin składania ofert to 14 lutego br.

Przedmiotem zamówienia jest:
– Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu przez rz. Dęba w m. Nowa Dęba, w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 142+657,
– Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu przez rz. Gogołówka w m. Klecie w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło w km 149+546.

Opracowania dla w/w zadań obejmować będą wykonanie przeglądu szczegółowego obiektów, koncepcji remontu i projektu wykonawczego remontu obiektów przy pozostawieniu istniejących podpór i układu nośnego. Przegląd szczegółowy konstrukcji nośnej, podpór oraz elementów wyposażenia obiektów mają na celu określenie zakresu i przyczyn powstania uszkodzeń.

Stan istniejący:

Most w m. Nowa Dęba, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Most w m. Nowa Dęba, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Most przez rz. Dęba w m. Nowa Dęba w ciągu DK9 (km 142+657) został wybudowany w 1962 r. Jest to most jednoprzęsłowy belkowy swobodnie podparty o długości 13,40 m, szerokości 11,60 m (w tym jezdnia 7,0 m + obustronne opaski bezpieczeństwa 1,4 m +1,6 m + obustronne pobocza techniczne 2 x 0,8 m), rozpiętość teoretyczna przęsła 12,00 m, ustrój nośny z belek prefabrykowanych zespolonych z o kształcie teowym obróconym, typu „Kujan”, przyczółki żelbetowe pełnościenne o korpusie pełnym posadowione na palach.

W przeglądzie stanu technicznego mostu stwierdzono m.in.: ubytki, zarysowania i pęknięcia betonu belek podporęczowych, deformacje i zanieczyszczenia dylatacji bitumicznych, osady, wykwity, lokalne ubytki betonu oraz korozję zbrojenia belek prefabrykowanych, zanieczyszczenia, osady, wykwity, lokalne ubytki, zarysowania i pęknięcia betonu oraz korozję zbrojenia w przyczółkach.

Most w m. Klecie, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Most w m. Klecie, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Most przez rz. Gogołówka w m. Klecie w ciągu DK73 (km 149+546) został wybudowany w 1968 r. Jest to most jednoprzęsłowy belkowy swobodnie podparty o długości 11,15 m, szerokości 10,06 m (w tym jezdnia 7,15 m + obustronne chodniki 1,45 m + 1,46 m), rozpiętość teoretyczna przęsła 10,0 m, ustrój nośny z belek prefabrykowanych zespolonych o kształcie teowym obróconym, typu „Kujan”, przyczółki żelbetowe pełnościenne o korpusie pełnym posadowione bezpośrednio.

W przeglądzie stanu technicznego mostu stwierdzono m.in.: zarysowania, deformacje i miejscowe ubytki nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach, korozja konstrukcji bariery, zarysowania i pęknięcia betonu oraz korozja zbrojenia, ubytki, zarysowania i pęknięcia betonu oraz korozja zbrojenia gzymsów, zanieczyszczenia osady i wykwity na belkach prefabrykowanych, korozję, zarysowania, pęknięcia oraz osady i wykwity na przyczółkach.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA