REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Ministerstwo Infrastruktury kontynuuje dialog z branżą wykonawczą

Konstruktywny dialog jest niezbędny, by skutecznie realizować inwestycje drogowe. 17 czerwca 2024 r. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz branży realizującej inwestycje drogowe kolejny raz spotkali się, by przyjrzeć się bieżącej sytuacji oraz omówić perspektywy i wyzwania dotyczące rynku budowlanego w Polsce.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Na spotkaniu w Józefowie, w którym uczestniczyli prezesi firm wykonawczych i szefowie organizacji branżowych zrzeszających przedsiębiorstwa budowlane, obecny był wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.

– Inwestycje w Polsce muszą być realizowane efektywnie i to zarówno jeśli chodzi o ramy czasowe, jak i ramy finansowe. Obecnie naszym priorytetem jest utrzymanie płynności i stabilności rynku, dlatego sukcesywnie będziemy otwierać kolejne fronty prac inwestycyjnych, tak by zadość uczynić zobowiązaniom unijnym, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o stan finansów publicznych — powiedział wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.

Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest jednym z największych publicznych inwestorów realizującym m.in. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 oraz wieloletnie programy z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wiceminister P. Koperski zapewnił, że obecny rząd będzie dążyć do dokończenia podstawowego szkieletu komunikacyjnego kraju, tak aby można było bez przeszkód podróżować pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi Polski. W tym kontekście podkreślił kluczowe znaczenie dobrych regulacji prawnych, sprawności instytucji państwowych i stanu branży projektowo-budowlanej, wpływających na realizację programów budowy infrastruktury transportowej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA