REKLAMA
Budownictwo Drogi Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Ministerstwo Infrastruktury na XII Kongresie Infrastruktury Polskiej

19 czerwca wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak wziął udział w XII Kongresie Infrastruktury Polskiej. W debacie otwierającej kongres pn. „Efektywność procesu inwestycyjnego w Polsce w nowej rzeczywistości politycznej” zwracał uwagę na nierówność w finansowaniu inwestycji kolejowych i drogowych. Dyskutowali z nim przedstawiciele wykonawców kontraktów budowlanych.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Kongres otworzyło wystąpienie wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Następnie rozpoczęła się debata z udziałem wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka dotycząca efektywności procesu inwestycyjnego w budownictwie infrastrukturalnym.

– Istotne jest racjonalne podejście do procesu inwestycyjnego. Musimy dopasowywać środki finansowe do charakteru i potrzeb pasażerów w danym regionie kraju. Nie chcemy pomysłów, które są oderwane od rachunku ekonomicznego – powiedział wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. – Nie może być takiej sytuacji, że mamy setki obiektów inżynierskich, które są prawie identyczne, a każdy jest oddzielnie projektowany – dodał.

Wiceminister Malepszak zwrócił szczególną uwagę na dysfunkcjonalny system finansowania inwestycji kolejowych.

– Fundusz Kolejowy musi mieć taki mechanizm jak jego drogowy odpowiednik. To gwarancja normalnego, stabilnego rynku, dla zamawiających i wykonawców – powiedział wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. – „Złote klamki” na liniach regionalnych i braki na liniach magistralnych to natomiast przykłady niewłaściwego gospodarowania środkami publicznymi. Nie możemy budować dla samego budowania, integrujmy autobusy i pociągi, niech obsługują pasażerów zależności od wielkości zapotrzebowania. Nie ma sensu uruchamianie pociągów dla znikomej liczby osób – dodał.

Wiceminister P. Malepszak wspomniał również, że konieczna będzie rewizja Krajowego Programu Kolejowego w stronę lepszego rozłożenia środków, aby nie wydawać miliardów bez efektów.

– Ciągle jesteśmy w fazie deklaracji, że kolej to najlepszy, najbardziej ekologiczny środek transportu. Tymczasem różnice w nakładach na budowę i utrzymanie są gigantyczne. Nie możemy funkcjonować od modernizacji do modernizacji czy od naprawy głównej do naprawy głównej. Istotne jest bieżące utrzymanie, zarówno sieci transportowej, jak i taboru, co szczególnie widoczne jest na kolei – powiedział wiceminister P. Malepszak.

– Nie ma zgody na nieodpowiedzialne inwestowanie publicznych pieniędzy, one muszą być dobrze wydawane – podsumował wiceminister Malepszak.

XII Kongres Infrastruktury Polskiej

W tym roku tematyka kongresu to m.in. efektywność procesu inwestycyjnego w Polsce w nowej rzeczywistości politycznej, znaczenie, rozbudowa i ochrona infrastruktury krytycznej, zrównoważone budownictwo drogowe, ochrona polskiego rynku budownictwa, infrastruktura kolejowa, kadry inżynierskie a cyfryzacja budownictwa czy efektywne i stabilne finansowanie inwestycji. W Kongresie biorą udział najważniejsze instytucje, firmy i stowarzyszenia związane z branżą budownictwa infrastrukturalnego. Podczas zeszłorocznej edycji kongresu gościł ponad 500 uczestników reprezentujących władze centralne i samorządowe różnego szczebla, inwestorów i generalnych wykonawców, stowarzyszenia branżowe czy świat nauki oraz innych uczestników rynku infrastruktury.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA