REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oddano nową drogę w Olsztynie

Oddano do użytku odcinek drogi krajowej nr 51 w Olsztynie. Odcinek od skrzyżowania ulicy Towarowej z ulicą Leonharda do Węzła Wschód (S51) to ważny łącznik, którym kierowcy wyjadą z miasta na obwodnicę.

Zdjęcie: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Zdjęcie: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
To kolejna inwestycja drogowa w Olsztynie zakończona z sukcesem. Projekt zrealizowano w nieco ponad dwa lata, dzięki 131,5 mln zł (w tym ponad 94 mln zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowania z Programu Polska Wschodnia). Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części miasta. To tu swoje siedziby ma wiele zakładów przemysłowych, między innymi fabryka opon Michelin. Nowo wybudowany odcinek pozwoli zaspokoić ich duże potrzeby transportowe.

– Oddanie do użytku tego odcinka stanowi kolejny ważny krok ku jeszcze lepszemu skomunikowaniu miasta z pozostałymi ośrodkami województwa i całego makroregionu. Wdrażamy Program Polska Wschodnia właśnie po to, by już nikt nigdy nie mówił o Polsce A i B, również jeśli chodzi o dostępność transportową –
powiedział Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Nowa droga


Projekt objął przebudowę istniejącej ulicy Towarowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Leonharda do ul. Cementowej oraz budowę nowego odcinka drogi, który pozwolił bezpośrednio dołączyć ją do południowej obwodnicy miasta. Łącznie inwestycja objęła około 3 km odcinek DK51. Od teraz kierowcy będą mogli nie tylko wygodnie ominąć centrum miasta przemieszczając się obwodnicą, ale też łatwiej do niej dojadą. Rowerzyści i piesi również zyskali. Wzdłuż zmodernizowanej drogi powstały ścieżki rowerowe i chodniki. Dla autobusów wybudowano zatoki, a bezpieczeństwu sprzyjać będą przebudowane skrzyżowania i 2 nowe wiadukty drogowe. Zadbano też o zieleń miejską – posadzono nowe drzewa, krzewy, powstały nowe trawniki.

Dla Olsztyna i makroregionu


Nowy odcinek drogi domyka układ komunikacyjny miasta i umożliwia sprawne powiązanie sieci dróg Olsztyna z siecią dróg szybkiego ruchu (TEN-T). Inwestycja poprawia dostępność terenów przemysłowych w mieście. Dobre połączenie z pozostałymi ośrodkami regionu i całą Polską docenią obecni i przyszli inwestorzy. Miasto staje się również jeszcze łatwiej dostępne dla turystów.

Program Polska Wschodnia wspiera inwestycje drogowe


Program Polska Wschodnia łącznie wesprze 28 inwestycji drogowych, łączących główne aglomeracje (miasta wojewódzkie wraz z przyległymi gminami) makroregionu z siecią dróg krajowych i autostrad, w tym TEN-T. Budżet Programu na te inwestycje to 2 mld zł, dzięki którym powstanie ponad 150 km dróg. Większość inwestycji już została oddana do użytku, kolejne są w trakcie realizacji i najpóźniej zostaną zakończone w 2020 r.

Tekst i zdjęcie: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA