REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na budowę mostu w Jasienicy Rosielnej i rozbudowę DK16

18 grudnia otwarto oferty w przetargu na budowę mostu przez potok Rosielna w miejscowości Jasienica Rosielna wraz z rozbudową DK19 (dojazdy), budowy i rozbiórki objazdu tymczasowego, a także rozbudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1962R i 2028R.

Najniższą ofertę na kwotę 16 364 208,56 zł złożyło Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – Wolmost Sp. z o.o. Partner – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa. Budżet Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynosi 17 638 752,09 zł.

Pozostałe oferty:
1. 16 509 089,14 zł – STRABAG Sp. z o.o.
2. 16 875 321,88 zł – BUDIMEX S.A.
3. 17 606 405,25 zł – Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy, Partner Konsorcjum – INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Jak będą oceniane oferty?

Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– cena – 60%,
– okres gwarancji – 20%,
– termin realizacji – 20%.

Najważniejsze terminy

Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w I kwartale 2020 r. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w czerwcu 2021 r.

Zakres prac koniecznych do wykonania w 2020 roku obejmuje wykonanie objazdu tymczasowego, rozebranie istniejącego mostu i budowę nowego obiektu w zakresie wykonania fundamentów i podpór oraz budowę drogi stanowiącej dojazdy do mostu. W 2021 r. kontynuowane będą roboty budowlane przy moście stałym i dojazdach oraz nastąpi rozbiórka objazdu tymczasowego i roboty wykończeniowe a także przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu.

Zakres prac

Roboty polegały będą na:
– budowie objazdu tymczasowego,
– rozbiórce istniejącego mostu,
– budowie mostu stałego
– rozbudowie DK19 (dojazdów) na długości 0,6 km
– rozbudowie skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna i nr 2028R Jasienica Rosielna – Blizne,
– rozbiórce objazdu tymczasowego,
– zabezpieczeniu i przebudowie urządzeń infrastruktury technicznej.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA