REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Międzyborza

8 stycznia br. wrocławski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji obwodnicy Międzyborza. W przetargu wpłynęło 5 ofert. Wartość ofert waha się od ok. 2,5 do ponad 3,6 mln zł.

 
Inwestor zaplanował na to zadanie ok. 3,5 mln zł. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W ramach zadania wyłoniony w przetargu wykonawca opracuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

Zakres inwestycji

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i buduj” w latach 2025-2029. Obwodnica Międzyborza powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 25 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 8 km. Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu trasy ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi, ochrony środowiska, elementami BRD oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.

Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Międzyborza wraz z obejściem sąsiadujących miejscowości Ose, Górzyca i Oska Piła w ciągu drogi krajowej nr 25, która pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S8 z nowo wybudowaną obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego, będącą jednym z pierwszych fragmentów drogi ekspresowej S11. Obwodnica Międzyborza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową oraz poza tereny zabudowane w miejscowościach Ose, Górzyca i Oska Piła. Dzięki temu wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców Międzyborza oraz sąsiadujących miejscowości.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Wrocław
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA