REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Ogłoszono przetarg na rozbudowę DK25 Obodowo – Mąkowarsko

Bydgoski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na rozbudowę blisko 9,3-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25 z korektą przebiegu na wysokości Dziedna. Oferty można składać do 6 sierpnia br.

Zdjęcie: Julian Drob, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/

Prace obejmą odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z drogą powiatową prowadząca do Sośna oraz z drogą wojewódzką nr 237 w kierunku Tucholi. Droga częściowo pobiegnie nowym śladem, omijając Dziedno. W związku z tym konieczne było uzyskanie decyzji środowiskowej, co nastąpiło w 2023 roku. Z kolei decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) uzyskano od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w maju br. W toku wydawania decyzji środowiskowej przez Wójta Gminy Sośno, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nałożyła obowiązek opracowania pełnego raportu oddziaływania na środowisko. To z kolei wpłynęło na długość prac projektowych.

Zakres zadania

Inwestycja znacząco podniesie komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi, a jej warunki techniczno-użytkowe zostaną polepszone. W szczególności chodzi o wymianę i wzmocnienie nawierzchni poprzez dostosowanie jej nośności do obciążeń do 11,5 t/oś. Zmienimy geometrię drogi, by dostosować ją do parametrów klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Dotyczą one m.in. wydzielonych pasów do skrętu w lewo, chodników, oświetlenia, zatok autobusowych, korekty łuków pionowych i poziomych. Obejście Dziedna i budowa chodnika w Mąkowarsku wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Na rozbudowywanym odcinku starej drogi zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej oraz ekrany akustyczne.

W zakres prac związanych z rozbudową wchodzi również przebudowa istniejącego i budowa nowego oświetlenia drogowego. Zostaną wykorzystane energooszczędne źródła światła typu LED. Zakłada się oświetlenie rejonów zabudowanych, obszarów skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz miejsc do ważenia pojazdów.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA