REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Otwarto oferty na projekt i budowę obwodnicy Pilzna

Siedem ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/

Oferty

  • Eurovia – 88 457 488,64 zł,
  • PORR – 96 664 470,00 zł,
  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dębica i Mosty Łódź – 107 271 572,39 zł,
  • Strabag – 107 381 862,31 zł,
  • Budimex – 110 695 316,16 zł,
  • Banimex – 117 833 721,88 zł,
  • Roverpol i Roverpol Infraestructuras – 140 835 000,00 zł.

Złożone w przetargu oferty zostaną sprawdzone i ocenione. Najkorzystniejsza z nich zostanie wybrana na podstawie trzech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze (10 proc.) oraz przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (30 proc.).

Przebieg

Przebieg 2,6-kilometrowej obwodnicy rozpocznie się za skrzyżowaniem DK94 z DK73 w Pilźnie. W okolicy przecięcia się ul. Wiaduktowej z ul. Lwowską powstanie rondo. Obwodnica będzie przebiegała nad rzeką Dulcza. Na końcowym odcinku włączy się przez rondo do istniejącej DK73 w Strzegocicach.

Zakres

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu dębickiego i przebiega przez tereny gminy miejsko-wiejskiej Pilzno. Obwodnica będzie drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 1×2, czyli po jednym pasie w każdym kierunku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska, urządzenia BRD).

Wybudowane zostaną jezdnie dodatkowe (równoległe do trasy głównej), obsługujące tereny przyległe do obwodnicy, drogi dla pieszych i rowerów oraz system zarządzania ruchem. Na Dulczy zostanie wybudowany most. Powstaną także przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe oraz zbiorniki retencyjne.

Rzeszowski Oddział GDDKiA planuje, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 35 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Cel inwestycji

Obwodnica Pilzna to pierwsze z zadań, które zmienią przebieg i wygląd DK73 aż do Jasła. Kolejne to obwodnice Brzostku i Kołaczyc, a także Jasła, które wraz z przygotowywaną przebudową istniejącego odcinka DK73 pomiędzy Pilznem a Brzostkiem spowodują, że kierowcy zyskają finalnie ok. 35 kilometrów wygodnej i bezpiecznej trasy, w dwóch trzecich poprowadzonej nowym śladem. Pozwoli to nie tylko wyprowadzić ruch, jaki koncentruje się w tych miastach, ale przede wszystkim poprawić przepustowość i bezpieczeństwo na całym ciągu DK73.

Jest to istotne, gdyż droga krajowa nr 73, rozpoczynająca się od S7 w Wiśniówce k. Kielc i prowadząca do Jasła, należy do podstawowego układu komunikacyjnego kraju, prowadząc ruch na kierunku północ-południe. Droga ta ma też charakter strategiczny, gdyż prowadzi do jednego z priorytetowych przejść granicznych łączących Unię Europejską z Ukrainą. Na terenie województwa podkarpackiego stanowi ważny szlak komunikacyjny od autostrady A4 poprzez Pilzno, Brzostek, Jasło i dalej poprzez DK28 Krosno, Sanok a następnie DK84 Ustrzyki Dolne aż do przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku lub DK19 do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA