REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

PLK unieważniły dwa przetargi na linie Kościerzyna – Somonino i Somonino – Kartuzy

PLK unieważniły przetargi na wybór wykonawcy dla zadania pn. „Odcinek A – Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino” oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I”.

Zdjęcie: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
Zdjęcie: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl

Podstawą unieważnienia postępowania przetargowego jest artykuł 255 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Na etapie badania złożonych w przetargu ofert PLK S.A. zidentyfikowały błędy w dokumentach udostępnionych w trakcie procedury przetargowej. Błędy nie były możliwe do zidentyfikowania i poprawienia na wcześniejszym etapach przetargu. Dokumenty zostały przygotowane na zlecenie PLK S.A. przez biuro projektowe, które na etapie czynności odbiorowych oświadczyło, iż są one spójne i przygotowane w sposób prawidłowy. Sprawa aktualnie jest badana w celu wyciągnięcia wniosków i ustalenia dalszego toku postępowania dla naprawienia zaistniałej sytuacji. Podejmowane są działania w celu zidentyfikowania możliwych nieprawidłowości w dokumentacji, ich naprawy oraz dokonania czynności umożliwiających jak najszybsze ponowne ogłoszenie przetargu w oparciu o poprawioną dokumentację.

Unieważnienie przetargu i jego ponowne ogłoszenie nie wpłynie negatywnie na termin modernizacji całej linii kolejowej nr 201 -od Maksymilianowa do Gdyni. Przetarg dotyczący prac na odcinku Kościerzyna – Somonino oraz Somonino – Kartuzy (linia nr 214) został ogłoszony jako pierwszy z siedmiu zaplanowanych do zrealizowania. Ogłoszenie przetargu dla ostatniego z odcinków planowane jest z końcem 2024 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA