REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Podpisano porozumienie w celu przyspieszenia rozwoju infrastruktury wodorowej

Porozumienie, którego celem jest skoordynowanie i ułatwienie rozwoju infrastruktury wodorowej oraz wspieranie rozwoju rynku wodoru w regionie Morza Bałtyckiego zostało podpisane przez 9 operatorów systemów przesyłowych gazu (OSP). Stronami porozumienia są GAZ-SYSTEM (Polska), Elering (Estonia), Energinet (Dania), Gasgrid Vetyverkot (Finlandia), Amber Grid (Litwa), Nordion Energi (Szwecja), GASCADE i ONTRAS (Niemcy) oraz Conexus Baltic Grid (Łotwa).

Obraz autorstwa pikisuperstar na Freepik

Celem współpracy regionalnej w ramach Porozumienia jest koordynacja działań operatorów systemów przesyłowych gazu w zakresie rozwoju infrastruktury przesyłu i magazynowania wodoru w regionie. Ponadto grupa OSP będzie dzielić się informacjami na temat rozwoju rynku wodoru oraz projektów związanych z produkcją i zapotrzebowaniem na wodór odnawialny. Firmy planują również ściśle współpracować z europejskimi i krajowymi instytucjami, a także uczestnikami rynku, w tym w ramach unijnej inicjatywy pod nazwą Plan Międzysystemowego Połączenia Rynku Energii (Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP).

– Morze Bałtyckie jest akwenem, który posiada duży potencjał produkcji odnawialnego wodoru na skalę przemysłową i może zapewnić w ten sposób bezpieczeństwo dostaw tego nośnika energii na potrzeby dekarbonizujących się rynków w naszym regionie. Jesteśmy gotowi aktywnie działać w tym procesie poprzez koordynację rozwoju infrastruktury wodorowej i dzielenie się najlepszymi praktykami z sygnatariuszami podpisanego porozumienia – powiedział Sławomir Hinc, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Region Morza Bałtyckiego posiada doskonałe warunki do produkcji czystego wodoru

Region Morza Bałtyckiego oferuje ogromny potencjał w zakresie produkcji energii odnawialnej, dzięki czemu może zapewnić do 45% produkcji czystego wodoru do 2030 r. zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej dot. planu REPowerEU. W szczególności region Morza Bałtyckiego posiada szerokie możliwości w zakresie lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, które mogłyby zostać wykorzystane do produkcji wodoru i w ten sposób przyspieszyć rozwój rynku wodoru w najbliższej przyszłości. W związku z tym, operatorzy systemów przesyłowych gazu łączą siły w celu opracowania nowej infrastruktury wodorowej i uwolnienia potencjału produkcji wodoru. Jednocześnie celem współpracy regionalnej jest dostarczanie wodoru z regionów o dużym potencjale wytwórczym do obszarów koncentracji popytu.

Bezpieczeństwo i odporność europejskiego systemu energetycznego w agendzie unijnej i regionalnej

Porozumienie stanowi wkład regionalnych operatorów systemów przesyłowych gazu w realizację deklaracji marienborskiej podpisanej przez premierów państw bałtyckich w 2022 roku. Deklaracja miała na celu zbadanie wspólnych projektów transgranicznych w zakresie energii odnawialnej i określenie potrzeb infrastrukturalnych w regionie Morza Bałtyckiego. Ta nowa inicjatywa będzie również wspierać europejskie cele w zakresie klimatu i energetyki poprzez wykorzystanie potencjału rodzimych odnawialnych źródeł energii w celu dekarbonizacji europejskiego przemysłu i zmniejszenia zależności Europy od importowanych rosyjskich paliw kopalnych. Ponadto, poprzez połączenie sił, operatorzy systemów przesyłowych gazu pragną ułatwić stworzenie konkurencyjnego i elastycznego rynku wodoru, opartego na licznych dostawcach i użytkownikach wodoru.

Projekty wodorowe w rejonie basenu Morza Bałtyckiego

Operatorzy systemów przesyłowych gazu zainicjowali kilka zakrojonych na szeroką skalę analiz zorientowanych na określenie wykonalności transgranicznych projektów w dziedzinie infrastruktury wodorowej zmierzających do osiągnięcia celów europejskich i regionalnych oraz realizacji krajowych strategii wodorowych. Obecnie projekty rozwoju infrastruktury wodorowej wokół basenu Morza Bałtyckiego obejmują m.in. Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy (Nordic-Baltic Hydrogen Corridor). Ponadto, operatorzy systemów przesyłowych gazu planują skoordynowane wdrażanie innych projektów obejmujących transgraniczne połączenia międzysystemowe, krajowe sieci szkieletowe oraz obiekty magazynowania wodoru.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA