REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Podpisano umowę na dokumentację obwodnicy Lędzin

Opolski Oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Wykonawca, firma S.T.I. Polska przygotuje dokumentację w ciągu 36 miesięcy. Wartość umowy to ok. 1,7 mln zł.

Obwodnica Lędzin – zakres prac przygotowawczych


Obwodnica Lędzin to inwestycja realizowana w woj. opolskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Głównym celem opracowania STEŚ-R jest znalezienie optymalnego korytarza dla obwodnicy i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), która zatwierdzi korytarz przebiegu projektowanej drogi.

Obwodnica Lędzin – zakres rzeczowy inwestycji


Obwodnica Lędzin będzie w przyszłości drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), zlokalizowaną na terenie gminy Chrząstowice. Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka DK46 o długości ok. 3 km, a jej realizacja planowana jest na lata 2027-2029.

Ponadto inwestycja przewiduje budowę:
– skrzyżowań,
– obiektów inżynierskich,
– dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
– infrastruktury związanej z drogą,
– kanału technologicznego,
– oświetlenia drogowego,
– systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego,
– urządzeń ochrony środowiska i wyposażenia drogi oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej i lokalnych dróg.

Cel inwestycji


Podstawowym celem budowy obwodnicy Lędzin jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości w ciągu drogi krajowej numer 46. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg.

Inwestycja stanowić będzie element nowego ciągu DK46 jako drogi wylotowej z Opola w kierunku wschodnim. Pozwoli na sprawne skomunikowanie stolicy województwa opolskiego z Częstochową i dalej z Warszawą. Po oddanych do ruchu obwodnicach Nysy, Niemodlina i Myśliny jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo i komfort podróżowania po DK46.

Źródło: tekst GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA