REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Podsumowanie inwestycji drogowych w woj. kujawsko-pomorskim

Bydgoski Oddział GDDKiA podsumowuje inwestycje drogowe, które zostały zrealizowane w 2018 r. na drogach krajowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Droga ekspresowa S5

Wykonawcy wszystkich 7 odcinków drogi ekspresowej S5, prowadzili liczne prace przy budowie obiektów inżynierskich i Miejsc Obsługi Podróżnych, układano warstwy konstrukcji nawierzchni oraz realizowano liczne roboty w branży melioracyjnej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej. Zrealizowano także wiele prac archeologicznych oraz przekazano Wykonawcom ponad 3000 działek pod inwestycje. Pierwsze odcinki tej 130 km trasy oddane zostaną do ruchu w II połowie 2019 roku.

Budowa II etapu obwodnicy Inowrocławia, fot. GDDKiA O/BydgoszczObwodnica Inowrocławia

W listopadzie na istniejącym odcinku obwodnicy doszło do otwarcia nowego węzła Markowice. W ramach umowy wykonano łącznice, rondo i skrzyżowanie, które pozwalają zjechać z obwodnicy do Markowic i Bożejewic oraz wjechać na obwodnicę w kierunku południowym (Konin – Poznań).

Nadal realizowane są prace przy budowie II Etapu obwodnicy Inowrocławia, Wykonawca na bieżąco prowadził zaawansowane roboty z zakresu prac drogowych, mostowych i branżowych. Budowana obecnie 5 km trasa połączy drogę krajową nr 25 z wybudowanym już 19 km odcinkiem obwodnicy i ominie miasto od północy. Roboty zakończą się tu w IV kwartale 2019 roku.

Droga ekspresowa S10

W czerwcu podpisana została umowa z Wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Wyrzysk – Bydgoszcz oraz kontynuowane były prace przy przygotowaniu STEŚ dla drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń.

Poprawa bezpieczeństwa

Dodatkowo w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z końcem listopada br. rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania na DK91 w Warlubiu. Plan inwestycji obejmuje przebudowę skrzyżowania DK91 z DW 214 i 217 (budowa ronda). Ruszyły również prace na DK91 w Przechowie pod Świeciem. Planowana jest tu m.in rozbiórka 270 metrowej estakady i budowa nowej wraz z modernizacją całego układu drogowego. Koszt obu zadań to 90 mln zł.

W minionym roku przeprowadzono także liczne remonty dróg krajowych, powstały chodniki, ścieżki rowerowe i przejścia dla pieszych.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA