REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Podział środków FDS na 2020 r.

Minister Andrzej Adamczyk zaakceptował podział środków Funduszu Dróg Samorządowych, które zostaną przeznaczone w poszczególnych województwach na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych w 2020 r.

– Dzięki rządowemu wsparciu dla samorządów możliwe będzie zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom. Dla wielu powiatów i gmin zbyt niskie dochody były dotychczas przeszkodą dla realizacji koniecznych inwestycji. Nowością jest także to, że FDS jest stabilnym programem obliczonym na wiele lat, z którego możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy przeznaczymy 36 mld zł. Dotrzymujemy słowa – jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister właściwy ds. transportu dokonuje podziału środków na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa. Następnie, zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o wysokości środków FDS, wojewodowie ogłoszą nabory wniosków na 2020 rok.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.:
Województwo dolnośląskie
– Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego, wyniesie 125 239 141,14 zł;
– Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 50 944 735,38 zł.
Województwo kujawsko-pomorskie
– Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego, wyniesie 151 792 638,05 zł;
– Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 61 746 157,85 zł.
Województwo lubelskie
– Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego, wyniesie 258 131 853,01 zł;
– Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 105 002 787,67 zł.
Województwo lubuskie
– Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa lubuskiego, wyniesie 82 633 256,17 zł;
– Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 33 613 527,93 zł.
Województwo łódzkie
– Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego, wyniesie 144 822 298,30 zł;
– Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 58 910 765,41 zł.
Województwo małopolskie
– Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego, wyniesie 180 527 466,10 zł;
– Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 73 434 901,46 zł.
Województwo mazowieckie
– Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego, wyniesie 301 320 526,50 zł;
– Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 122 571 061,63 zł.
Województwo opolskie
– Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa opolskiego, wyniesie 57 115 114,12 zł;
– Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 23 233 266,76 zł.
Województwo podkarpackie
– Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podkarpackiego, wyniesie 163 631 462,00 zł;
– Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 66 561 950,65 zł.
Województwo podlaskie
– Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego, wyniesie 201 363 798,17 zł;
– Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 81 910 697,56 zł.
Województwo pomorskie
– Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego, wyniesie 125 959 443,06 zł;
– Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 51 237 739,55 zł.
Województwo śląskie
– Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa śląskiego, wyniesie 141 933 503,52 zł;
– Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 57 735 662,44 zł.
Województwo świętokrzyskie
– Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego, wyniesie 145 107 232,07 zł;
– Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 59 026 670,68 zł.
Województwo warmińsko-mazurskie
– Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego, wyniesie 167 779 567,60 zł;
– Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 68 249 315,64 zł.
Województwo wielkopolskie
– Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego, wyniesie 228 289 791,13 zł;
– Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 92 863 643,85 zł.
Województwo zachodniopomorskie
– Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego, wyniesie 105 602 909,02 zł;
– Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 42 957 115,53 zł.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA