REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Poprawa bezpieczeństwa w woj. łódzkim

W wielu miejscach województwa łódzkiego drogowcy kontynuują zadania objęte Programem Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) na lata 2021-2024. Celem jest maksymalna poprawa bezpieczeństwa, zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu na drogach zarządzanych przez łódzki Oddział GDDKiA.

Zdjęcie: GDDKiA O/Łódź, www.gov.pl/web/gddkia-lodz/

Nie tylko z myślą o kierowcach

Na DK12 między Piotrkowem Trybunalskim i Przygłowem kończy się budowa ścieżki rowerowej. To bardzo ruchliwy odcinek drogi krajowej, z średnim dobowym ruchem sięgającym tam (według najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu) 25 tysięcy pojazdów na dobę, więc wyizolowanie ruchu cyklistów jest tam nieodzowne. Prace powinny zakończyć się na początku jesieni. Na tej samej drodze w czterech miejscowościach (w Słomkowie Mokrym, Kruszowie, Kozeninie i Owadowie) zakończyły się właśnie prace związane z oświetleniem przejść dla pieszych.

Coś dla pieszych

Poprawiono bezpieczeństwo pieszych na DK42 na odcinku Kolonia Lisowice – Draby. Zbudowano tam blisko kilometr chodnika.

Ruszają prace związane z poprawą bezpieczeństwa w Spale i Inowłodzu na DK48. W przypadku Spały, na jednym ze skrzyżowań (ul. Hubala) powstanie sygnalizacja obsługująca całe skrzyżowanie, a ponadto doświetlone zostaną cztery inne przejścia dla pieszych. Dodatkowo zostanie również oświetlony odcinek drogi w sąsiedztwie Centralnego Ośrodka Sportu, doświetlone przejście i zamontowany aktywny znak informujący o przejściu dla pieszych. W przypadku Inowłodza prace obejmą budowę chodnika prowadzącego do przejścia dla pieszych w sąsiedztwie szkoły, montaż wzbudzanej sygnalizacji świetnej na tym przejściu i doświetlenia go.

Likwidacja miejsca niebezpieczne

Na DK74 pojawiły się istotne zmiany dotyczące kwestii bezpieczeństwa. W Wincentowie u zbiegu z drogą powiatową, gdzie regularnie dochodziło do wypadków, w tym bardzo ciężkich, wprowadziliśmy nową organizację ruchu, polegająca między innymi na budowie tzw. wysp wyniesionych, ustawieniu aktywnego oznakowania pionowego i zmiany oznakowania poziomego. To nie koniec działań na DK74. W Żarnowie pojawi się nowe przejście dla pieszych, które będzie dodatkowo oświetlone. Właśnie ruszają prace projektowe. Zadanie realizowane jest w systemie „Projektuj i buduj”. Prace powinny zakończyć się jeszcze w br.

Bezpieczniej na DK91

Na DK91 w Radomsku powstaje ścieżka pieszo-rowerowa po jednej stronie drogi, a po drugiej chodnik. Ponadto pojawią się zatoki autobusowe. Niemal identyczny zakres prac realizowany jest przy tej samej trasie w Wielkim Borze, Gomunicach i Kletni. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku.

Szereg zadań jest na wcześniejszych etapach realizacji. Między innymi budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 72. Pojawią się one aż w 67 miejscach. Aktualnie trwa przetarg. Otwarcie ofert ma nastąpić w pierwszej połowie lata. Podobnie ma się rzecz z DK14. W tym przypadku będą oświetlone 34 przejścia dla pieszych. Aktualnie trwa badanie złożonych ofert.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA