REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

Efektywny rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz działania na rzecz usprawnienia realizacji Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, to główne tematy ósmego posiedzenia Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, które odbyło się 18 czerwca br.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Morska energetyka wiatrowa ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia suwerenności energetycznej Polski, ale także rozwoju gospodarczego kraju. Porozumienie jest instrumentem wsparcia dla energetyki wiatrowej, oto jego główne założenia:

Stworzenie odpowiednich warunków do maksymalizacji w projektach wskaźnika local content;

  • Osiągnięcie określonej mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych, które będą jednym z filarów transformacji energetycznej Polski;
  • Wsparcie rozwój przemysłu, budownictwa oraz sektora usług, stwarzając tym samym nowe miejsca pracy. To wymaga ścisłego i konstruktywnego dialogu pomiędzy administracją i przedstawicielami branży.

– Chcemy dokonać nowego otwarcia we współpracy z branżą, która ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej – powiedział wiceminister Miłosz Motyka.

Zarówno treść Porozumienia sektorowego, jak i model współpracy w ramach Rady Koordynacyjnej oraz grup roboczych, powinny odpowiadać potrzebom sektora i być dostosowany do obecnej sytuacji rynkowej, a także obowiązujących przepisów.

– Część zapisów Porozumienia w trakcie ostatnich blisko trzech lat zdezaktualizowała się z uwagi na kryzys wywołany agresją Rosji na Ukrainę, podjęte decyzje polityczne, zmiany obowiązujących przepisów czy sytuację rynkową. Uważam za konieczne, aby dostosować Porozumienie do nowych wyzwań i oczekiwań związanych z transformacją energetyczną. Rola Rady Koordynacyjnej powinna zostać wzmocniona tak, aby była zgodnym i silnym głosem sektora offshore wind w Polsce – stwierdził wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

Wiceminister klimatu i środowiska poinformował o zakończeniu konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług, a także o pracach nad zmianami legislacyjnymi realizującymi m.in. postulaty inwestorów w zakresie usprawnienia budowy morskich farm wiatrowych, także poprzez przyspieszenie niektórych procedur.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA