REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Powstaną 3 obwodnice w woj. mazowieckim

Minister Andrzej Adamczyk zatwierdził Programy inwestycji dla 3 obwodnic w województwie mazowieckim: Skaryszewa w ciągu DK9, Łącka w ciągu DK60 oraz Zwolenia w ciągu DK79.

 
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Inwestycje o łącznej długości ok. 18 km powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

– Obwodnice Skaryszewa, Łącka i Zwolenia będą stanowić ważny element układu komunikacyjnego Mazowsza. Ich budowa powoli na zachowane najwyższych wymogów ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju kraju –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica Skaryszewa

Obwodnica Skaryszewa o długości ok. 6 km powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Zostanie zaprojektowana w układzie ruchu północ-południe, po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości, w zależności od wybranego wariantu.

Podstawowym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na DK9 na trasie Radom – Iłża – Opatów, czyli docelowo pomiędzy przyszłymi drogami ekspresowymi S12 i S74.

Obwodnica Skaryszewa to nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz uzyskanie decyzji środowiskowej, co jest planowane w I połowie 2023 r. Realizacja zadania została przewidziana w latach lat 2026–2028.

Obwodnica Łącka


Obwodnica Łącka o długości ok. 3 km ominie istniejącą zabudowę prawdopodobnie po północno-zachodniej stronie obecnego przebiegu DK60, docelowy przebieg trasy klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

Obwodnica Łącka poprawi warunki ruchu na drodze krajowej nr 60, która stanowi obecnie alternatywną, północną obwodnicę aglomeracji warszawskiej, wykorzystywaną do ruchu dalekobieżnego pomiędzy drogą ekspresową S8 i autostradą A2.

Proces inwestycyjny dla obwodnicy Łącka dopiero się rozpoczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz uzyskanie decyzji środowiskowej, co jest planowane w I połowie 2023 r. Realizacja zadania jest przewidziana w latach 2026-2028.

Obwodnica Zwolenia


W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości 9 kilometrów.

Obwodnica Zwolenia zostanie zaprojektowana w nowym śladzie, w układzie północ-południe, po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości. Początek obwodnicy planowany jest na węźle projektowanym na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 79 oraz przyszłej drogi ekspresowej S12.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Zwolenia jest wyprowadzenie ruchu z centrum miejscowości, który obecnie odbywa się po drogach krajowych numer 79 i 12. Zadanie to jest elementem szerszego planu działań podejmowanych na ciągu drogi krajowej nr 79, na który składa się również budowa obwodnic Lipska oraz Osieka, a także zrealizowanej w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dróg krajowych nr 50 i 79. Dodatkowo obwodnica Zwolenia będzie stanowiła element i dopełnienie układu komunikacyjnego, który powstanie w tym rejonie po zrealizowaniu drogi ekspresowej S12.

Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg krajowych nr 12 i 79. Inwestycja ta poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na DK79 Piaseczno – Góra Kalwaria – Sandomierz.

Obwodnica Zwolenia to nowe zadanie, w przypadku którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz decyzji środowiskowej, której uzyskanie jest planowane w I połowie 2023 r. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy przewidziano na koniec 2023 r., zaś zawarcie umowy z wykonawcą na 2025 r. Realizacja trasy będzie prowadzona w latach 2026-2028.

Program budowy 100 obwodnic w województwie mazowieckim


W ramach programu obwodnicowego na Mazowszu powstanie łącznie 9 obwodnic:
– Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60,
– Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79,
– Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60,
– Ostrołęki w ciągu drogi krajowej n 53,
– Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61,
– Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63,
– Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9,
– Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63,
– Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA