REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Prezes PKP na posiedzeniu Zarządu CER

Prezes spółki PKP Alan Beroud uczestniczył w spotkaniu szefów kolei europejskich (CEO Summit 2024) i wziął udział posiedzeniu Zarządu CER (Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej), podczas którego został nominowany na stanowisko wiceprzewodniczącego tej organizacji.

Zdjęcie: PKP SA, www.pkp.pl

Ponadto reprezentanci 26 firm kolejowych i organizacji branżowych podpisali wspólną deklarację w sprawie dekarbonizacji transportu oraz zaapelowali o konieczność zmian mechanizmów finansowania kolei w Unii Europejskiej i wsparcie sektora kolejowego.

5-6 lipca br. Budapeszt był gospodarzem spotkania prezesów kolei europejskich i Komitetu Zarządzającego Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (Community of European Railway and Infrastructure Companies, CER). Biorący udział w wydarzeniu prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP dr Alan Beroud otrzymał nominację na wiceprzewodniczącego CER, największej europejskiej organizacji zrzeszającej koleje. To druga ważna nominacja dla Alana Berouda w tym tygodniu, po objęciu przez niego stanowiska przewodniczącego Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). Tym samym głos polskiego sektora kolejowego będzie silnie reprezentowany na międzynarodowej arenie, a Grupa PKP będzie miała istotny wpływ na decyzje dotyczące rozwoju kolei i infrastruktury kolejowej, kształtowanie polityk i regulacji kolejowych na poziomie Unii Europejskiej.

Istotnym elementem budapesztańskiego spotkania było podpisanie przez szefów kolei europejskich deklaracji adresowanej do nowej Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, która zawiera postulaty dotyczące unijnych instrumentów prawno-finansowych i mechanizmów przyszłego finansowania sektora kolejowego. Deklaracja zwraca uwagę na słabości obecnych ram legislacyjnych oraz zasad finansowania inwestycji kolejowych, podkreślając potrzebę ich wzmocnienia i dostosowania do aktualnych wymagań sektora. Stąd jednym z najważniejszych postulatów jest stworzenia nowych, długookresowych instrumentów finansowania kolei w oderwaniu od okresu pojedynczej unijnej perspektywy finansowej, opartych na zasadach uczciwości i stabilności, z uwzględnieniem całego cyklu życia infrastruktury kolejowej i realizowanych projektów TEN-T, złożoności systemu kolejowego oraz potrzeb i oczekiwań klientów.

W deklaracji podkreślono znaczącą rolę i wkład kolei w dekarbonizację transportu, zaznaczając, że jest to jedyny dziś rodzaj transportu, który skutecznie ogranicza emisję gazów cieplarnianych. Kolej już teraz jest gotowa, aby sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi oraz osiągnięciem celów polityki UE w tym zakresie.

– Kolej odgrywa niezwykle ważną rolę we współczesnych gospodarkach. Ma także ogromne znaczenie w ekologizacji sektora transportowego. To właśnie dzięki zaletom kolei można skutecznie odpowiedzieć na wzrastający globalny popyt na działalność transportową bez zwiększania emisji. Zależy nam na tym, aby głos naszej branży był brany pod uwagę nie tylko na poziomie krajów, w którym działamy, ale także na forum europejskim – dodał prezes Beroud.

Ważnym elementem szczytu w Budapeszcie były spotkania prezesa Alana Berouda z prezesami kolei europejskich. Podczas rozmowy z Zoltánem Pafférim, prezesem kolei węgierskich (MAV), podniesione zostały tematy wspólnych działań sektora w kwestii zapewnienia właściwego finansowania kolei na poziomie UE oraz rozwoju współpracy miedzy PKP i MAV. Natomiast podczas spotkania z Andreasem Matthą, prezesem kolei austriackich (ÖBB) i przewodniczącym CER, omówiono kwestie współpracy bilateralnej między PKP i ÖBB oraz rozwoju połączeń między Polską, Austrią i południem Europy, a także poruszono kwestie współpracy dwóch najważniejszych międzynarodowych organizacji kolejowych – UIC i CER.

– Były to bardzo dobre spotkania i konkretne rozmowy, pokazujące potencjał rozwoju naszej współpracy. Jestem z tych spotkań bardzo zadowolony – powiedział prezes PKP S.A.

Wizyta w Budapeszcie prezesa PKP S.A. dr. Alana Berouda, któremu towarzyszył Tomasz Lachowicz – dyrektor Przedstawicielstwa PKP SA w Brukseli, była również bardzo dobrą okazją do nawiązania kontaktów bilateralnych z innymi kolejami i stowarzyszeniami uczestniczącymi w tych wydarzeniach.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA