REKLAMA
Budownictwo Energetyka Wiadomości
3 Minuty czytania

Przedsiębiorcy wypowiedzą się na temat dekarbonizacji

Indeks Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki ma pokazać, jak wygląda nastawienie krajowego biznesu do kwestii związanych z zieloną transformacją. To nowe narzędzie, wzorowane na wskaźniku PMI, stworzone przez Pracodawców PR, Fundację Instrat i spółkę Qemetica. Indeks, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród przedsiębiorstw, ma uzupełniać dostępne obecnie dane klimatyczne oraz wskazać trendy i aktualne wyzwania dla polskiej gospodarki związane z dekarbonizacją i zrównoważonym rozwojem. Docelowo nowe narzędzie ma się też stać platformą do wymiany opinii między firmami, regulatorami oraz administracją centralną.

Obraz autorstwa Freepik

– Indeks Dekarbonizacji ma być narzędziem dość podobnym do wskaźnika PMI, który mierzy nastroje menadżerów firm wobec aktualnej sytuacji gospodarczej. Z tym że Indeks Dekarbonizacji ma mierzyć te nastroje wobec samej dekarbonizacji i ochrony środowiska. Będzie śledzić, czy firmy z optymizmem podchodzą do tych zagadnień, czy wprowadzają określone działania związane z dekarbonizacją, czy redukują swój ślad węglowy i czy ujawniają informacje na ten temat – mówi agencji Newseria Biznes Jakub Sawulski, główny ekonomista Fundacji Instrat.

– Indeks pozwoli monitorować postępy dekarbonizacji w Polsce. Ma też za zadanie edukować społeczeństwo na temat tego, co się dzieje w kwestii zazieleniania polskiej gospodarki – mówi Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Indeks Dekarbonizacji ma być wartościowym dodatkiem do obecnie dostępnych danych klimatycznych. Będzie powstawać na podstawie anonimowych badań ankietowych, przeprowadzanych na reprezentatywnej grupie krajowych przedsiębiorstw, które mają coraz więcej wyzwań związanych z ESG i zrównoważonym rozwojem. Jego odczyty będą prezentowane raz na pół roku, z podziałem na branże.

– Chcemy mierzyć nastroje, czy sentyment biznesu wobec dekarbonizacji się zmienia, czy on rośnie, spada, czy firmy wdrażają nowe działania, które rzeczywiście przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego. Będziemy też pytać o to, czy firmy widzą w swoim otoczeniu zjawisko greenwashingu, ale również mierzyć to, co się dzieje w całym łańcuchu wartości, czyli nie tylko w danej firmie, ale też u jej klientów czy dostawców – zapowiada Jakub Sawulski.

Indeks Dekarbonizacji – podobnie jak wskaźnik PMI (Purchasing Managers Index) – będzie przyjmował wartości od 0 do 100, gdzie 50 będzie wartością neutralną. Oznacza to, że każda wartość powyżej 50 będzie sygnalizować, że sentyment biznesu wobec dekarbonizacji i działań związanych z ESG jest pozytywny, a każda wartość poniżej 50 wskaże nastroje negatywne.

– Spodziewamy się, że – przynajmniej w początkowych odczytach – te wartości będą pozytywne, ponieważ obecnie panuje pewna moda na ESG, dekarbonizację. Przewidujemy, że firmy będą raczej pozytywnie odpowiadały na nasze pytania dotyczące wdrażania praktyk z tego obszaru. Natomiast najciekawsze pytanie jest takie, jak ten indeks będzie się kształtował w dłuższym okresie, jakie wartości będzie przyjmował za dwa, trzy czy cztery lata – mówi główny ekonomista Fundacji Instrat.

Celem indeksu ma być przedstawienie trendów w zielonej transformacji gospodarki, budowanie świadomości oraz zainspirowanie szerokiej publicznej dyskusji na temat tempa i perspektyw dekarbonizacji oraz transformacji energetycznej w Polsce. Inicjatywa ma również określić główne wyzwania związane z dekarbonizacją dla biznesu w Polsce. Docelowo nowe narzędzie ma się stać platformą do wymiany opinii między firmami, regulatorami oraz administracją centralną.

– Liczymy na to, że w ankietach, które będziemy wysyłać m.in. do członków Pracodawców RP, pojawią się cenne wskazówki na temat tego, jakie zmiany, chociażby regulacyjne, moglibyśmy przeprowadzić, żeby dekarbonizacja w Polsce przebiegła sprawniej – mówi Kamil Sobolewski.

Indeks Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki, wskazujący na trendy i tempo zielonej transformacji, to wspólny projekt Pracodawców RP, Fundacji Instrat i chemicznej grupy Qemetica, która jeszcze do czerwca br. działała pod nazwą Ciech. Spółka została partnerem strategicznym inicjatywy.

– Dekarbonizacja jest kluczowym wyzwaniem dla przemysłu chemicznego, który jest jednym z najbardziej energochłonnych sektorów, szczególnie w Europie, gdzie są duże obciążenia regulacyjne i gdzie stawiamy sobie najambitniejsze cele związane z ESG i neutralnością klimatyczną. To jest w tej chwili temat numer jeden: jak przystosować nasze przedsiębiorstwa do tego, żeby wykorzystując innowacje, dekarbonizować się, zmniejszać nasz ślad węglowy i przyczyniać się do tworzenia zrównoważonego przemysłu chemicznego – mówi Kamil Majczak, prezes firmy Qemetica.

Zgodnie z nowo przyjętym celem Qemetica do 2033 roku zamierza zredukować emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 63 proc. w porównaniu do roku bazowego 2019. W tym czasie chce też wyeliminować węgiel zvprodukcji elektrycznej i cieplnej. Docelowo spółka dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku.

– Mamy bardzo zaawansowaną strategię dekarbonizacji i ESG, chcemy się też podzielić i zainspirować inne przedsiębiorstwa z branż energochłonnych. Dlatego cieszymy się, że możemy być jednym z partnerów indeksu do śledzenia tempa dynamiki dekarbonizacji, jaka zachodzi w polskim przemyśle – podkreśla Kamil Majczak.

Dystrybucję ankiet, które posłużą do opracowywania Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki, wśród przedstawicieli polskiego biznesu zapewnią Pracodawcy RP. Za merytoryczne przygotowanie indeksu i późniejsze opracowywanie wyników będzie natomiast odpowiadać Fundacja Instrat. Ogłoszenie inicjatywy miało miejsce podczas Kongresu Polska Chemia.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA