REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na budowę ronda w Skawinie

29 marca 2021 r. krakowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na rozbudowę drogi krajowej nr 44 w Skawinie, polegającą na przebudowie skrzyżowania obwodnicy miasta z ulicami Krakowską i Skotnicką na rondo.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zainteresowani wykonawcy już mogą zapoznawać się z dokumentacją przetargową. Oferty można składać do 15 kwietnia 2021 r.

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest przebudowa istniejącego skrzyżowania obwodnicy Skawiny z ulicami Krakowską i Skotnicką na rondo turbinowe. Przebudowana będzie także ul. Wapowskiego, która jest drogą gminną. Wybudowane zostaną: droga gminna nr 600947K, ciągi dla pieszych i pieszo-rowerowe, zjazdy indywidualne oraz zatoki i przystanki komunikacji autobusowej. Rozbudowane i wybudowane będą sieci: gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej. Powstanie kanał technologiczny i oświetlenie uliczne.

Całość zadania należy zrealizować w ciągu 11 miesięcy, z możliwością skrócenia tego czasu do 9 miesięcy. Trzymiesięczny okres zimowy nie będzie wliczany do czasu przeznaczonego na realizację inwestycji.

Istniejące skrzyżowanie zlokalizowane jest przy granicy Krakowa i Skawiny. Krzyżują się tu obwodnica miasta w ciągu DK44 oraz ulice Krakowska w Skawinie i Skotnicka w Krakowie, czyli główne trasy komunikacyjne dla ruchu lokalnego oraz tranzytowego w kierunku Oświęcimia. Ulica Skotnicka dodatkowo prowadzi ruch do autostradowego węzła A4 Kraków Skawina. W czasie szczytów komunikacyjnych natężenie ruchu wynosi tutaj ponad 3 tys. pojazdów na godzinę. By usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo, niezbędna jest przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe.

17 marca 2021 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję ZRID, po czym niezwłocznie przystąpiliśmy do przygotowania dokumentacji przetargowej. 29 marca 2021 r. przetarg został ogłoszony.

Tekst: GDDKiA O/Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA