REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na dokończenie S5 Poznań – Wronczyn

Wczoraj ogłoszono przetarg na wykonanie robót drogowych dla połączenia drogi ekspresowej S5 Poznań – Wronczyn z odcinkiem Wronczyn – Kościan. Wykonanie prac umożliwi uciąglenie drogi S5 na granicy kontraktów.

Zdjęcie: poznan-wronczyn.drogas5.pl
Zdjęcie: poznan-wronczyn.drogas5.pl
Wykonawcy mogą składać oferty do 5 sierpnia do godz. 10:45.

Cena 60%…


W przedmiotowym postępowaniu zastosujemy następujące kryteria oceny ofert:
– Cena – 60%,
– Skrócenie terminu wykonania nawierzchni z SMA – 25%,
– Skrócenie terminu realizacji zamówienia – 14%,
– Realizacja przedmiotu zamówienia przy udziale osób bezrobotnych – 1%.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
- 40 dni na ułożenie nawierzchni jezdni głównych,
- 70 dni na wykonanie całego zamówienia.

Po sprawdzeniu ofert pod względem merytorycznym oraz formalnym zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Jeżeli nie wpłyną odwołania na początku września br. zostanie zawarta umowa.

GDDKiA podejmuje działania mające na celu udostępnienia dwóch jezdni S5 Poznań – Wronczyn w standardzie drogi ekspresowej jeszcze w IV kwartale br. 10 lipca br. ogłosiliśmy przetarg na dokończenie lewej jezdni S5 Poznań – Wronczyn. Oferty poznamy 26 lipca o godzinie 12.15.

Dofinansowanie ze środków UE


Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań – Wronczyn jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Tekst: GDDKiA O/Poznań
Zdjęcie: poznan-wronczyn.drogas5.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA