REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przygotowania do remontu wiaduktów nad S86 w Katowicach

30 czerwca katowicki Oddział GDDKiA zmieni organizację ruchu na drodze ekspresowej S86 w rejonie wiaduktów w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach. Wyłączone z użytkowania zostaną lewe pasy drogi ekspresowej, co pozwoli rozpocząć budowę przejazdów technicznych pomiędzy jezdniami. W kierunku Sosnowca dostępne będą dwa pasy ruchu oraz dodatkowy na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej, a w kierunku na Tychy dwa pasy. Budowa przejazdów technologicznych powinna potrwać nie dłużej niż dwa tygodnie.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Co dalej

GDDKiA jest na końcowym etapie uzgadniania organizacji ruchu dla pojazdów korzystających zarówno z drogi ekspresowej, jak i ul. Bohaterów Monte Cassino oraz komunikacji zbiorowej. Harmonogram rozpoczęcia przebudowy wiaduktów uzależniony jest od zatwierdzenia organizacji ruchu na czas trwania prac budowlanych. Następnym etapem, po wykonaniu przejazdów technologicznych, będzie budowa tymczasowej kładki dla pieszych. Ten etap prac powinien potrwać około trzech tygodni, a jego realizacja zapewni mieszkańcom możliwość pieszego przemieszczania nad S86 w czasie wyłączenia wiaduktów z eksploatacji oraz pozwoli na przebudowę urządzeń kolidujących z rozbiórką istniejących wiaduktów (między innymi kabli elektroenergetycznych średniego napięcia). Dopiero wtedy wykonawca przystąpi do rozbiórki wiaduktów nad jezdniami S86 oraz wybudowania w ich miejsce nowych obiektów. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, całość prac powinna zakończyć się w grudniu 2025 roku.

Organizacja ruchu na czas przebudowy

W czasie przebudowy wiaduktów, w zależności od etapu prac, będą wprowadzane kolejne zmiany organizacji ruchu. Co ważne, GDDKiA dąży do tego, aby na każdym z etapów, kierowcy na drodze ekspresowej mieli do dyspozycji po dwa pasy w każdym z kierunków. Dla zmotoryzowanych użytkowników ul. Bohaterów Monte Cassino zostaną przygotowane specjalne objazdy. Komunikacja zbiorowa będzie dojeżdżała do nowych przystanków przy rozebranym wiadukcie, a pasażerowie przejdą nad S86 wykorzystując wybudowaną w tym celu kładkę dla pieszych.

Skrócenie czasu trwania utrudnień

Wykonawca zobowiązał się tak prowadzić prace, aby czas trwania utrudnień był możliwie najkrótszy. Utrudnienia skutkujące koniecznością poprowadzenia ruchu między jezdniami S86 poprzez przejazdy technologiczne będą mogły trwać w okresie wakacyjnym, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia, a po tym terminie jeszcze maksymalnie przez 60 dni.

Nowa konstrukcja zastąpi starą

Przebudowywane obiekty składają się z dwóch niezależnych wiaduktów służących do przeprowadzenia dwujezdniowej ul. Bohaterów Monte Cassino wraz z ciągiem pieszym i rowerowym nad drogą ekspresową S86 (al. Roździeńskiego) oraz przylegającej kładki technologicznej, na której umieszczono rurociąg. Nowe wiadukty będą miały niemal identyczne parametry, jak poprzednie obiekty wybudowane w latach 80. XX wieku. Długość obiektów wyniesie blisko 85 m, a szerokość pojedynczego obiektu – 14,2 m. Konstrukcję wiaduktu stanowić będzie czteroprzęsłowy układ wykonany z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T.

Geneza przebudowy

Przebudowa wiaduktów spowodowana jest ich złym stanem technicznym i dużym stopniem zużycia konstrukcji. W 2019 r. podparto wiadukty, aby przedłużyć ich żywotność i zapewnić bezpieczne użytkowanie. Tym zabiegiem udało się ograniczyć utrudnienia dla użytkowników S86 i ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach. Nowe obiekty zapewnią bezawaryjne funkcjonowanie na kolejne dziesięciolecia.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA