REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Rozmowy o efektywności energetycznej w sektorze publicznym z KE

Kwestia efektywności energetycznej jest podstawą w kontekście transformacji energetycznej, wychodząc od niej trzeba projektować dobre prawo, które zapewni skuteczną transformację. Na ten temat efektywności energetycznej rozmawiała wiceminister Urszula Zielińska w trakcie konferencji „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1791 w sprawie efektywności energetycznej”.

Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/

Zmniejszenie zużycia energii w budynkach publicznych nie tylko uwolni środki, które można przeznaczyć na inne cele, ale również stanie się przykładem do naśladowania dla innych sektorów. Ustanowienie krajowego celu redukcji zużycia energii finalnej do 2030 roku ma wspierać systemowe obniżanie emisyjności i racjonalną gospodarkę nośnikami energii, podnosząc tym samym udział sektora publicznego w procesie transformacji energetycznej.

Cel ministerstwa to nie tylko redukcja kosztów zakupu nośników energii, ale również usystematyzowanie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, która powinna stać się jednym z priorytetowych zadań jednostek sektora publicznego.

– Efektywność energetyczna to dziś fundament konkurencyjności na świecie. To właśnie te przedsiębiorstwa i branże, które szybciej wdrożą rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną, mogą na tej podstawie zbudować swoją przewagę konkurencyjną. Nasi najwięksi konkurenci bardzo dobrze rozumieją, że najbardziej ekologiczną formą energii jest ta, której nie zużyjemy – zaznaczyła wiceministra.

Wiceministra Urszula Zielińska w trakcie swojego wystąpienia podkreślała także rolę edukacji w zakresie transformacji energetycznej.

Obywatelki i obywatele są dziś szczególnie narażeni na dezinformację w tej sprawie. Dlatego edukacja w zakresie zarówno efektywności energetycznej ogółem, jak i efektywności energetycznej budynków jest konieczna, ponieważ te kwestie są dziś wykorzystywane w kampaniach dezinformacyjnych – dodała.

W trakcie wydarzenia rozmawiano m.in. o roli sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, realizacji celów krajowych w zakresie zmniejszenia zużycia energii oraz dostępnych mechanizmach wsparcia finansowego efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Przedstawiono także wyniki badania ankietowego instytucji publicznych dotyczącego oceny potencjału w zakresie efektywności energetycznej.

Konferencja zorganizowana została wspólnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Komisję Europejską. Celem Konferencji było upowszechnienie nowych przepisów UE dotyczących wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej oraz konsultacja wypracowywanych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska rozwiązań merytorycznych mających na celu wdrożenie tych zagadnień do polskiego porządku prawnego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA