REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Rozwiązano umowę na budowę S7 Lesznowola – Tarczyn

2 października 2020 r. po wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi mobilizujących wykonawcę, GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą drogi ekspresowej S7 Lesznowola – Tarczyn o długości blisko 15 km.

   
Jednocześnie GDDKiA rozpoczęła przygotowania do przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie oraz przygotowuje się do opracowania dokumentów do przetargu na dokończenie niezrealizowanych prac. Przetarg powinien zostać ogłoszony jeszcze w br.

Przyczyny odstąpienia od kontraktu


Firma IDS-BUD mimo wielokrotnych wezwań nie zrealizowała prac objętych kontraktem, a mobilizacja sprzętu i kadry nie rokowała, by inwestycja została skutecznie zakończona. Jednym z powodów rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy jest zawarcie przez niego, bez zgody inwestora, umowy cesji wierzytelności z bankiem. Oznacza to, że wszystkie należne wykonawcy z tytułu zrealizowanych robót płatności kierowane miałyby być na konto banku. Jest to działanie niezgodne z warunkami kontraktu. Ponadto fakt ten stanowi o złej wierze wykonawcy, czego skutkiem jest utrata przez inwestora zaufania do rzekomo profesjonalnego przedsiębiorcy.

Ponadto należy zauważyć, że upłynęło już prawie 30% czasu na ukończenie zadania, a zaawansowanie rzeczowe wykonanych prac wynosi jedynie ok. 6,3%.

Biorąc pod uwagę mobilizację, wykonawca we wrześniu przedstawił raport, z którego wynikało, że na budowie pracowało 45 pracowników, zaangażowanie sprzętowe wynosiło 88 sztuk. Tymczasem według monitoringu prowadzonego przez nadzór pracowało jedynie 18 osób i 27 jednostek sprzętu.
   

GDDKiA posiada gwarancje bankowe wykonawcy, dzięki czemu Skarb Państwa będzie mógł pozyskać określone środki finansowe dla zaspokojenia ewentualnych, należnych zgodnie z kontraktem i potwierdzonych płatności na rzecz przedsiębiorstw wykonujących prace i usługi na placu budowy (podwykonawców, usługodawców i dostawców).

S7 Warszawa – Grójec to trzy odcinki realizacyjne


Umowy na projekt i budowę trzech odcinków S7 Warszawa – Grójec zawarte zostały w sierpniu 2017 r. Wybudowane zostaną dwie jednie po trzy pasy ruchu pomiędzy węzłem Lotnisko (Warszawa) a węzłem Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca droga będzie posiadała po dwa pasy ruchu.

Zadanie A to odcinek od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem) o długości ok. 6,6 km. Po odstąpieniu od umowy z nierzetelnym wykonawcą, firmą Rubau w maju 2019 r., w lutym 2020 r. podpisaliśmy kontrakt z firmą POLAQUA. Wartość tej umowy to 457,3 mln zł. W ramach zadania wybudowane zostaną m.in. dwa węzły – Zamienie i Lesznowola. Prace zakończą się w październiku 2022 r. Zaawansowanie rzeczowe przekroczyło 15%.

Zadanie B to odcinek od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem) o długości ok. 14,8 km. Wykonawcą tego odcinka do 2 października br. była firma IDS-BUD, z którą rozwiązaliśmy umowę. Kontrakt zakłada budowę m.in. trzech węzłów – Antoninów, Złotokłos oraz Tarczyn Północ.

Zadanie C to odcinek od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca o długości ok. 7,9 km, który realizuje firma Mota-Engil Central Europe. Wartość kontraktu to ok. 203,4 mln zł. Na tym odcinku powstanie węzeł Tarczyn Południe. Zakończenie wszystkich prac przewidziane zostało w marcu 2021 r. Ponadto analizowane jest roszczenie o wydłużenie czasu na ukończenie do maja 2021 r. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ponad 75%.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Warszawa
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA