REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Rusza akcja informacyjna ws. rozbudowy DK79 Sośniczany – Koprzywnica

Mieszkańcy zainteresowani rozbudową drogi krajowej nr 79 na odcinku Sośniczany – Koprzywnica będą mogli zapoznać się z projektowanymi wariantami rozwiązań dla tej inwestycji. 27 lutego rusza akcja informacyjna, w ramach której zorganizowane zostaną spotkania z udziałem projektantów.

Plan orientacyjny: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/

Drogowcy zapraszają na spotkania informacyjne

Spotkania odbędą się 27 lutego w Samborcu, 28 lutego w Łoniowie i 29 lutego w Koprzywnicy.

Wiosną 2023 r. rozpoczęto prace przygotowawcze do rozbudowy odcinka DK79 Sośniczany – Koprzywnica (7,180 km). Umowa z projektantami zakłada wykonanie m.in. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). W ramach prac przygotowawczych wystudiowane zostały warianty rozwiązań technicznych z uwzględnieniem ewentualnych nowych przebiegów. Zadaniem wykonawcy jest także opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożenie wniosku o wydanie decyzji i jej uzyskanie do 2025 r. Projekt zakłada przystosowanie drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś.

Rozbudowa i wzmocnienie

Obecnie na terenie województwa świętokrzyskiego kontynuowane są prace przygotowawcze dla sześciu odcinków DK79 i trzech odcinków DK78, które planowane są do rozbudowy mającej na celu m.in. ich przystosowanie do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Dla zadań na odcinkach DK79 Skrzypaczowice – Osiek, Osiek – Połaniec i Słupia – Nowy Korczyn GDDKiA złożyła wnioski o decyzje środowiskowe. Ogółem w 2023 roku rozpoczęto i kontynuowano prace przygotowawcze dla dziewięciu odcinków świętokrzyskich dróg krajowych o łącznej długości ok. 115 km.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA