REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Ruszyła budowa II etapu obwodnicy Kępna

23 sierpnia symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty rozpoczęto budowę II etapu obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11. Trwa już odhumusowanie placu budowy, rozpoczęto prace przy wykopach i nasypach, ruszyły także roboty przy obiektach inżynierskich.

Symboliczne wbicie łopaty, fot. GDDKiA O/Wrocław
Symboliczne wbicie łopaty, fot. GDDKiA O/Wrocław
Budowa w dwóch etapach

Obwodnica Kępna, w ciągu nowego odcinka drogi ekspresowej S11, realizowana jest w dwóch etapach. W pierwszym, na który umowę podpisaliśmy w październiku 2015 r., powstał odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 3,6 km, prowadzący na północ od węzła Kępno na S8. Wykonawca, firma Budimex, zrealizowała go za kwotę 73 mln złotych. Wybudowano trzy obiekty inżynierskie: przejście dla zwierząt średnich w ciągu drogi ekspresowej, wiadukt nad drogą ekspresową S11 w ciągu drogi powiatowej oraz wiadukt nad linią kolejową. Kierowcy wjechali na odcinek obwodnicy zrealizowany w I etapie w maju 2018 r., czyli dwa miesiące przed terminem.

 Teraz realizowana jest druga część, przedłużenie trasy na południe od drogi ekspresowej S8. Umowę w systemie „Projektuj i Buduj” podpisaliśmy z firmą INTERCOR w październiku 2017 r., a jej wartość wynosi 122,6 mln złotych. W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 6,8 km oraz łącznik z istniejącą drogą krajową DK11 o długości ok. 1,3 km. 14 czerwca br. otrzymaliśmy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a cztery dni później przekazaliśmy Wykonawcy plac budowy.

Przebieg i zakres prac


Od istniejącego węzła Kępno nowa trasa o nawierzchni bitumicznej pobiegnie na południe. Początkowo będzie to droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu (do węzła Kępno Wschód), a następnie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku (do węzła Baranów) o nośności 11,5 tony/oś, włączająca się do istniejącego przebiegu DK11.

W ramach inwestycji powstanie dziewięć obiektów mostowych oraz dwa węzły: Kępno Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482) oraz Baranów (połączenie z DK11).

Na obwodnicy powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Tranzyt na obwodnicę


Drugi etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ-południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Ułatwiony zostanie dojazd do Kępna od strony drogi ekspresowej S8 i uprości się połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa. Oddanie do ruchu obwodnicy Kępna planowane jest w 2021 r.

Kalendarium:

– 2008 r. – opracowano „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe etap II budowy drogi ekspresowej S 11 Obwodnica Kępna”.
– 15 czerwca 2009 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.
– 9 listopada 2009 r. – złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
– 22 marca 2010 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydaną przez RDOŚ w Poznaniu.
– 7 kwietnia 2014 r. – wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zajęcie stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 22 marca 2010 r.
– 18 kwietnia 2014 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał postanowienie, w którym stwierdził, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 22 marca 2010 r.
– 7 października 2015 r. – ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i Buduj”.
– 2 października 2017 r. – podpisano umowę z Wykonawcą drugiego etapu obwodnicy.
– 14 czerwca 2019 r. – uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA