REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Ruszyła budowa S61 Śniadowo – Łomża Południe

28 sierpnia 2019 roku symbolicznym wbicie łopaty rozpoczęła się budowa 17-kilometrowego odcinka S61 pomiędzy węzłem Śniadowo nieopodal granicy z województwem mazowieckim, a węzłem Łomża Południe.

  
Symboliczne wbicie łopaty, fot. GDDKiA O/Białystok
Symboliczne wbicie łopaty, fot. GDDKiA O/Białystok
Ruszyły prace przy budowie drogi, fot. GDDKiA O/Białystok
Ruszyły prace przy budowie drogi, fot. GDDKiA O/Białystok
To drugi – po budowanej od października 2018 r. drugiej nitce obwodnicy Szczuczyna – realizowany odcinek przyszłej Via Baltica, międzynarodowego korytarza komunikacyjnego łączącego kraje bałtyckie z Europą Zachodnią.

12 sierpnia Wojewoda Podlaski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca odcinka niezwłocznie po przekazaniu placu budowy przystąpił do geodezyjnego wytyczania przebiegu trasy w terenie. Rozpoczęto również budowę dróg technicznych służących do obsługi terenu inwestycji, które po oddaniu S61 będą pełnić rolę dróg obsługujących ruch lokalny. Równolegle ruszyła wycinka drzew, prowadzone jest też rozpoznanie saperskie oraz pierwsze prace ziemne.

Zgodnie z podpisaną umową powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, z dwoma pasami ruchu plus pas awaryjny w każdym kierunku. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu cementowego, co wydłuży okres pomiędzy remontami na obciążonej ciężkim ruchem tranzytowym trasie. Wybudowany zostanie węzeł Śniadowo łączący S61 z drogą wojewódzką nr 677 Ostów Mazowiecka – Łomża oraz przygotowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) – Chomentowo Wschód (MOP kategorii II) i Chomentowo Zachód (MOP III). Wykonawcą prac jest firma POLAQUA. Wartość kontraktu to 380,3 mln zł brutto. Zakończenie budowy planowane jest w I kwartale 2021 r.

S61 w realizacji, choć na różnych etapach


Kierowcy korzystają już z dwóch odcinków przyszłej S61, tworzących ciąg od Raczek do końca obwodnicy Suwałk. W realizacji jest jedenaście kolejnych odcinków. Roboty budowlane prowadzone są na drugiej nitce obwodnicy Szczuczyna i na odcinku od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe.

Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydano już dla odcinka Suwałki – Budzisko (24,5 km), na realizację którego został niedawno ogłoszony przetarg.

Wojewoda Podlaski prowadzi procedurę zmierzającą do wydania decyzji ZRID dla kolejnych czterech odcinków drogi S61:
– Łomża Południe – Łomża Zachód – długość ok. 7,2 km,
– Łomża Zachód – Kolno – długość ok. 12,9 km,
– Kolno – Stawiski – długość ok. 16,4 km,
– Stawiski – obwodnica Szczuczyna – długość ok. 18 km.

Ogłosiliśmy ponowny przetarg na wyłonienie wykonawcy drogi S61 na odcinku Podborze – Śniadowo (długość ok. 19,5 km). Zwycięska firma będzie musiała m.in. przygotować wniosek i uzyskać decyzję ZRID.

W województwie warmińsko-mazurskim wnioski o decyzję ZRID zostały złożone dla wszystkich trzech odcinków i są obecnie procedowane przez Wojewodę:
– Szczuczyn – Ełk Południe – długość ok. 23,3 km,
– Ełk Południe – Wysokie – długość ok. 22,9 km,
– Wysokie – Raczki – długość ok. 20,2 km.

Dla odcinka S61 od Szczuczyna do granicy państwa Polska otrzymała dofinansowanie w ramach projektu Łącząc Europę (CEF). Na realizację tej ważnej trasy Komisja Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości ok. 414 mln euro.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Białystok

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA