REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

Ruszyły konsultacje – „Stop powodzi”

9 lutego 2021 r. w Krakowie rozpoczęła się seria spotkań w ramach konsultacji społecznych projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). To pierwsze z zaplanowanych do czerwca 28 spotkań konsultacyjnych.

 
W regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły zaplanowano blisko 380 działań w celu poprawy bezpieczeństwa. Prawie połowa z nich dotyczy bezpośrednio Krakowa i najbliższych okolic.

– Wybór Krakowa na inaugurację nie był przypadkowy. Mieszkańcy stolicy Małopolski wciąż pamiętają o wielkiej powodzi z 2010 r., a położenie miasta i regionu powoduje, że zagrożenie znów może się pojawić z chwilą nadejścia kolejnego wezbrania. Obywatele powinni czuć się bezpieczni, dlatego podejmujemy wiele działań dla zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej. Mam nadzieję, że rozpoczynająca się w Krakowie seria debat konsultacyjnych na temat planowanych inwestycji i działań dla poprawy bezpieczeństwa lokalnych społeczności, będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem –
powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Aktualizowane obecnie plany zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) to działania służące przede wszystkim redukcji ryzyka powodziowego. W związku z obostrzeniami pandemicznymi, spotkania podczas konsultacji społecznych projektów aPZRP odbywają się w trybie online.

– Podejmowane przez nas działania wpływają na bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców Małopolski i południa Polski, ale także rejonów kraju położonych wokół nizinnych odcinków Wisły. Kluczowe jest zatem właściwe i optymalne zarządzanie falą powodziową w sytuacji jej nadejścia, racjonalne gospodarowanie wodą w zbiornikach retencyjnych, a także poszukiwanie zdolności retencyjnej w zlewniach, aby transfer ryzyka w obszary położone poniżej był jak najmniejszy –
stwierdziła Małgorzata Sikora, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) realizowane są w sześcioletnich cyklach. Od przyjęcia przez Radę Ministrów pierwszych PZRP w 2016 r., na terenie regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły zrealizowano w sumie 1071 różnorodnych działań. Kilkadziesiąt z nich będzie kontynuowanych w latach 2022-2027. Jednocześnie zaplanowano prawie 320 nowych przedsięwzięć, które są obecnie na etapie konsultacji. Pierwsza część, obejmująca w sumie blisko 190 działań, była przedmiotem dyskusji na spotkaniu w Krakowie, a druga będzie konsultowana w Nowym Sączu.

Lepsza ochrona przeciwpowodziowa na obszarach zagrożonych


Najważniejszymi cechami planowanych działań są konsekwencja i kompleksowość. W ten sposób realizowany jest system ochrony przeciwpowodziowej Krakowa i jego okolic, którego łączna wartość wynosi 200 mln zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest etapami. W styczniu bieżącego roku podpisano umowę w ramach inwestycji „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie”. Wody Polskie zmodernizują 20 km wałów w trzech dzielnicach Krakowa: Podgórzu, Czyżynach i Nowej Hucie. Inwestycja obejmie również część gminy Wieliczka. Jej realizacja pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krakowa, w tym bezpośrednią ochronę 40 tys. mieszkańców i ich mienia na obszarze 31 km2 oraz obiektów o strategicznym znaczeniu dla całego miasta.

Kraków to nie jedyny obszar realizacji kompleksowych działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Wody Polskie realizują także projekt „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”. Inwestycja składająca się z sześciu zadań zapewni poprawę bezpieczeństwa i ochronę życia oraz mienia ok. 20 tys. mieszkańców.

Terminy najbliższych konsultacji społecznych


10 lutego konsultacje społeczne aPZRP odbędą się w Nowym Sączu, a 16 i 17 lutego w Gliwicach i Pszczynie. Debaty zakończą się spotkaniami 26 i 27 maja w Elblągu i Słupsku.

Tekst i zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA