REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Ruszyły prace nad wstępnym studium wykonalności dla Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego

Europejscy operatorzy systemów przesyłowych gazu: Gasgrid Finland (Finlandia), Elering (Estonia), Conexus Baltic Grid (Łotwa), Amber Grid (Litwa), GAZ-SYSTEM (Polska) i ONTRAS (Niemcy), zaangażowani w międzynarodowy projekt dotyczący budowy Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego, podpisali umowę na opracowanie wstępnego studium wykonalności dla tego korytarza.

Grafika: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, www.gaz-system.pl

Dokument zostanie przygotowany w ciągu sześciu miesięcy, czyli do połowy 2024 r.

Sześciu operatorów systemów przesyłowych gazu ziemnego analizuje możliwości rozwoju transgranicznej infrastruktury służącej do przesyłu wodoru z Finlandii przez Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę do Niemiec – Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego. Celem projektu jest stworzenie połączenia pomiędzy obszarami w Europie Północnej, gdzie występuje znaczny potencjał do produkcji odnawialnego wodoru, a głównymi ośrodkami jej wykorzystania w Europie Środkowej. Wdrożenie tego projektu planowane jest do 2030 roku. Zwycięzca przetargu na wstępne studium wykonalności, spółka AFRY Management Consulting, przeanalizuje możliwości rozwoju infrastruktury wodorowej prowadzącej z Finlandii przez kraje bałtyckie i Polskę do Niemiec, a także trendy dotyczące zielonego wodoru w regionie. Planuje się, że studium dostarczy kompleksowe i bazujące na faktach ramy umożliwiające podjęcie dalszych decyzji biznesowych.

– Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy jest projektem, który umożliwi zagospodarowanie potencjału produkcji odnawialnego wodoru na potrzeby procesu transformacji energetycznej w Polsce i innych państwach basenu Morza Bałtyckiego. Podpisanie umowy na studium wykonalności przez GAZ-SYSTEM i innych operatorów gazowej sieci przesyłowej jest ważnym etapem procesu powstania regionalnej infrastruktury wodorowej, która – bazując na lokalnych zasobach – będzie przyczyniać się do rozwoju krajowych gospodarek i zaopatrzenia ich w bezpieczne dostawy odnawialnego wodoru – powiedział Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy ma otworzyć ogromne możliwości dla rozwoju w dziedzinie odnawialnej energii i powiązanych ekosystemów. Projekt ten będzie promował rozwój produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przyspieszy rozwój gospodarki wodorowej i przyczyni się do realizacji europejskich celów klimatycznych. Ponadto stworzy on warunki do inwestycji w innowacyjne rozwiązania przemysłowe i technologiczne wzdłuż całej trasy rurociągu, obniży koszty transportu energii, stworzy miejsca pracy i przyniesie dodatkowe dochody dla poszczególnych państw.

Projekt Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego ma także na celu zapewnienie znaczącego wsparcia dla osiągnięcia regionalnych i unijnych celów klimatycznych. W oparciu o zalecenia wstępnego studium wykonalności dla korytarza wodorowego, partnerzy projektu podejmą decyzje dotyczące dalszego jego wdrażania.

W grudniu 2022 r. partnerzy projektu podpisali umowę o współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektu. W listopadzie 2023 r. Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy otrzymał od Komisji Europejskiej status projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Project of Common Interest – PCI). Teraz, poprzez podpisanie umowy na wykonanie wstępnego studium wykonalności, partnerzy projektu podjęli kolejny ważny krok w celu zbadania możliwości utworzenia Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego. Wraz z dynamicznymi zmianami związanymi z transformacją energetyczną i dekarbonizacją gospodarek w państwach członkowskich Unii Europejskiej, oczekuje się, że wodór stanie się jednym z głównych nośników energii w Europie. Wodór wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Europy i odegra znaczącą rolę w zmniejszeniu zależności energochłonnych gałęzi europejskiego przemysłu od importowanych paliw kopalnych. Będzie ponadto stanowić znaczący wkład w realizację unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, gdy w przemyśle, transporcie i energetyce paliwa kopalne zostaną zastąpione odnawialnym i niskoemisyjnym wodorem lub paliwami otrzymywanymi na jego bazie.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA