REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Unijne dofinansowanie dla budowy drogi S61 Łomża Zachód – Kolno

Budowa drogi ekspresowej S61 Łomża Zachód – Kolno otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości blisko 245,9 mln zł. To już czwarta umowa o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na inwestycje realizowane przez GDDKiA.

Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Koszty i cel projektu

Odcinek ten stanowi część większego projektu, realizacji drogi S61 Łomża Zachód – Stawiski, który objęty był dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), w wysokości 440,4 mln zł. Obecnie podpisana umowa dotyczy dofinansowania II fazy projektu ze środków programu FEnIKS, odcinka pomiędzy węzłami Łomża Zachód i Kolno, o długości 12,92 km. Planowany całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi ok. 448,1 mln zł, kwota wydatków kwalifikowalnych to ok. 289,3 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE to 245,9 mln zł.

Celem projektu jest budowa odcinka drogi ekspresowej S61 wchodzącej w sieć bazową TEN-T w korytarzu Morze Północne – Bałtyk. Projekt zlokalizowany jest w woj. podlaskim, w powiatach: łomżyńskim oraz Miasta Łomża (miasta na prawach powiatu), na terenie gmin – Łomża, miasto Łomża oraz Piątnica. Odcinek S61 Łomża Zach. – węzeł Kolno będzie stanowił najdłuższy fragment obwodnicy Łomży.

W ramach inwestycji powstają trzy węzły drogowe (Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ), obiekty inżynierskie (m.in. mosty, wiadukty, przepusty), a także drogi lokalne do obsługi przyległych terenów. Inwestycja obejmuje również budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z budowaną drogą ekspresową. Powstaje także systemu odprowadzania wód deszczowych wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, ogrodzenia), oznakowanie poziome i pionowe.

Cztery umowy w ramach FenIKS

Przed końcem kwietnia GDDKiA podpisała umowę na dofinansowanie II fazy projektu dla odcinka autostrady A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce. Z kolei w grudniu 2023 r. GDDKiA podpisała dwie takie umowy, na S7 Widoma – Kraków (Kraków Nowa Huta) i dla dwóch odcinków S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, Oświęcim – Dankowice oraz Dankowice – Suchy Potok (docelowo Bielsko-Biała Hałcnów). W puli inwestycji, które zostaną objęte dofinansowaniem dla II fazy realizacji, są jeszcze dwie obwodnice, Oświęcimia w ciągu DK44 oraz Poręby i Zawiercia na DK78.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA