REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Unijne wsparcie dla Podkarpacia na Podmiejską Kolej Aglomeracyjną

19 lipca 2018 r. została podpisana umowa na unijne dofinansowanie projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”.

Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego podpisali 19 lipca umowę na unijne dofinansowanie projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 301 milionów złotych, w tym ponad 208 milionów złotych pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inwestycja zakłada szereg działań mających na celu rozwój transportu kolejowego w aglomeracji rzeszowskiej. Najważniejszym jest budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka o długości 4,96 km oraz budowa nowych przystanków osobowych/peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, węzłów przesiadkowych, mijanek, wiaduktu kolejowego oraz parkingów typu „park&ride”. W ramach projektu beneficjent przewidział również prace punktowe na liniach kolejowych nr 71, 91 i 106. Realizacja projektu będzie kolejnym krokiem na drodze do powstania i uzyskania pełnej funkcjonalności przez Podmiejską Kolej Aglomeracyjną, która połączy gminy zlokalizowane w obrębie linii kolejowych biegnących od Dębicy do Przeworska i od Kolbuszowej po Strzyżów.

Inwestycja będzie realizowana w ramach partnerstwa pomiędzy Województwem Podkarpackim, 16 gminami oraz Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Partnerem wiodącym (beneficjentem projektu) jest Województwo Podkarpackie, które ponosić będzie pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację, nadzór i końcowe rozliczenie projektu.

– Bardzo się cieszę, że dzięki podpisanej dzisiaj umowie mieszkańcy Województwa Podkarpackiego będą mogli korzystać z Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania kolei aglomeracyjnych w Polsce wskazują, że jest to kolej nowoczesna, bezpieczna, punktualna oraz dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ten ostatni aspekt nabiera szczególnego znaczenia w kontekście przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu Dostępność Plus –
napisał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w liście odczytanym przez szefa Gabinetu Politycznego Łukasza Smółkę.

– Dzisiejsza umowa na budowę połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka jest kolejnym dużym krokiem w kierunku rozwoju kolei metropolitalnej w Rzeszowie. Inwestycja ta idealnie uzupełnia projekt zakupu 10 pociągów dedykowanych obsłudze kolei metropolitalnych, dla którego w maju br. podpisana została umowa o dofinansowanie. Łącznie, w ramach tych dwóch projektów, na rozwój kolei miejskiej w Rzeszowie przeznaczono prawie 325 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. W ostatnich kilkunastu tygodniach dofinansowaliśmy tego typu inwestycje także w Szczecinie, Trójmieście i Wrocławiu, a wkrótce dofinansujemy też odbudowę linii, która połączy Katowice z lotniskiem w Pyrzowicach –
powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

Wiceminister dodał, że 29 lipca rusza nabór w ramach kolejnego konkursu, w którym będzie można pozyskać na ten cel 500 milionów złotych.

– Oprócz infrastruktury będziemy mogli dofinansować też wydatki związane z systemami biletowymi –
poinformował Słowik.

– Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej to projekt o kluczowym znaczeniu dla rozwoju transportu kolejowego w województwie podkarpackim. Dzięki PKA zwiększy się dostępność połączeń kolejowych dla mieszkańców aglomeracji rzeszowskiej oraz poprawi się jakość podróży pasażerów korzystających z pociągów. Ważne jest również to, że inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego w regionie –
podkreślił Przemysław Gorgol, Dyrektor CUPT.

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA