REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Więcej informacji o budowie obwodnicy Lędzin

Można już zapoznać się z raportem opracowanym po przeprowadzonym w lutym br. spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami zainteresowanymi realizacją obwodnicy Lędzin.

 

Zdjęcie: www.obwodnicaledzin-dk46.pl
Zdjęcie: www.obwodnicaledzin-dk46.pl

Projektant przedstawił propozycje czterech korytarzy dla tego zadania.

Raport ze spotkania informacyjnego

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wszystkie opinie i uwagi zostały zebrane w raporcie wraz z ustosunkowaniem się do poruszonych kwestii. W ramach przedstawionych rozwiązań dla tego zadania, wpłynęło 469 wniosków. Na złożone wnioski przekazane w ramach konsultacji nie były przesyłane indywidualne odpowiedzi.

Szczegóły raportu zamieszczono na stronie biura projektowego: https://obwodnicaledzin-dk46.pl/.

Wnioski z raportu będą jednym z elementów Wielokryterialnej analizy porównawczej i nie przesądzają o wyborze wariantu.

Zakres inwestycji

Projektowana obwodnica Lędzin będzie drogą klasy  GP (droga główna ruchu przyspieszonego), zlokalizowaną na terenie gminy Chrząstowice. Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka DK46 o długości od 3,6 km do 4 km (w zależności od wariantu), a jej realizacja planowana jest na lata 2027-2029.

Ponadto inwestycja przewiduje budowę skrzyżowań, obiektów inżynierskich, dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu. Nowa trasa zostanie wyposażona w oświetlenie drogowe oraz urządzenia ochrony środowiska.

Cel inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Lędzin jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości  w ciągu DK46. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości dróg.

Inwestycja stanowić będzie element nowego ciągu DK46 jako drogi wylotowej z Opola w kierunku wschodnim. Pozwoli na sprawne skomunikowanie stolicy województwa opolskiego z Częstochową i dalej z Warszawą. Po oddanych  do ruchu obwodnicach Nysy, Niemodlina i  Myśliny jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort podróżowania po DK46.

Źródło: tekst GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA