REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Większa ochrona uczestników ruchu i bezpieczeństwo na drogach Warmii i Mazur

Doświetlenia przejść dla pieszych, budowa chodników i ścieżek rowerowych, rozbudowa skrzyżowań to szereg działań, podjętych przez olsztyński Oddział GDDKiA w ramach Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa na lata 2021-2024 (PBID).

Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/

Celem jest umożliwienie bezpiecznego korzystania z infrastruktury drogowej. W ramach programu na terenie Warmii i Mazur zrealizowano m.in. 8 km dróg rowerowych stanowiących ciąg Mazurskiej Pętli Rowerowej. Powstały trzy ronda – na DK65 w Olecku, DK15 w Rożentalu i DK51 w okolicy Dywit. Wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu DK59 i ulicy Leśnej w Mrągowie oraz na DK16 w Łęgajnach.

Doświetlenia przejść dla pieszych

Z uwagi na rozległość i skalę zadania, obejmującego 581 lokalizacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, realizację programu podzielono na 15 części. Na każdej z nich trwają obecnie prace na różnym etapie zaawansowania, od przygotowawczych po końcowy montaż latarń. Efekty inwestycji są najbardziej widoczne w gminach Mikołajki, Orzysz, Bartoszyce, Bisztynek, Lidzbark Warmiński.

Docelowo drogowcy doświetlą około 800 przejść dla pieszych wykorzystując do tego dedykowane latarnie lub zwiększając parametry istniejącego oświetlenia. Dodatkowo wybudowane zostanie oświetlenie na dojazdach do przejść jako tzw. strefy przejściowe, jeżeli nie ma istniejącego oświetlenia lub jest ono nienormatywne.

W ramach PBID olsztyński Oddział GDDKiA realizuje rozbudowę 630 m DK51 w Dobrym Mieście. Inwestycja obejmuje poprawę geometrii drogi poprzez poszerzenie jezdni do 7 m, wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni do nośności 11,5 tony na oś, a także korektę łuków pionowych i poziomych. Przebudowane zostaną również skrzyżowania i zjazdy, a w miejscu istniejącego skrzyżowania DK51 z ul. Cmentarną powstanie rondo. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, wybudowane zostanie oświetlenie drogowe. Powstaną też chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych wraz z azylami oraz para zatok autobusowych. Zakończenie tej inwestycji planowane jest w 2025 roku.

Prace na DK53 Rozogi – Dąbrowy, w ramach tej inwestycji powstaną chodniki, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Powstanie oświetlenie drogowe, zatoki autobusowe, a poszerzona jezdnia będzie miała nośność 11,5 t/oś. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku.

Dla kolejnej inwestycji, przebudowy skrzyżowania DK16 w Okartowie, umowa zostanie podpisana jeszcze w tym roku. Projekt ten obejmuje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 16 z drogą powiatową, budowę obustronnych poboczy, budowę fragmentu drogi pieszo-rowerowej, przejść dla pieszych oraz budowę chodnika – dojścia do kapliczki.

Poprawa bezpieczeństwa w ramach rozbudowy dróg krajowych nr 65 oraz 63

Kowale Oleckie – Olecko poprawiając warunki jazdy i bezpieczeństwo na tej drodze przebudowanych będzie siedem skrzyżowań. Powstaną chodniki o długości około 7 km, pięć przejść dla pieszych oraz dziesięć zatok autobusowych. Przebudowane zostaną przepusty (19) oraz obiekt mostowy. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe.

Olecko – Gąski w ramach inwestycji zostaną zlikwidowane nienormatywne łuki pionowe i poziome, rozbudowane będą trzy skrzyżowania. Powstanie chodnik o długości ponad 700 m, trzy przejścia dla pieszych oraz sześć zatok autobusowych. Przebudowane zostaną przepusty oraz obiekt mostowy.

Gąski – Ełk na trasie przebudowanych będzie piętnaście skrzyżowań. Powstaną chodniki o długości około 6 km, trzynaście przejść dla pieszych oraz osiemnaście zatok autobusowych. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 8 km. Przebudowane zostaną 32 przepusty oraz obiekt mostowy. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe.

Nowa Wieś Ełcka (od węzła z S61) – granica województwa, przebudowanych będzie szesnaście skrzyżowań. Powstaną chodniki o długości około 11 km oraz dziesięć zatok autobusowych. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 2,5 km. Przebudowanych zostanie dziewięć przepustów oraz obiekt mostowy. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków budżetu państwa.

DK63 Borki – Jeże – inwestycja obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 7 m i o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś, korektę łuków pionowych i poziomych, budowę i przebudowę przepustów oraz przebudowę obiektu mostowego na przepust. Zostaną także przebudowane istniejące skrzyżowania. W ramach inwestycji powstanie również 12 zatok autobusowych z dojściami dla pieszych, chodnik w miejscowości Jeże oraz oświetlenie drogowe. Wykonane zostanie odwodnienie drogi oraz przebudowa istniejących zjazdów. Wybudowane będą stanowiska do kontroli i ważenia pojazdów dla Inspekcji Transportu Drogowego. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków budżetu państwa.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024

W województwie warmińsko-mazurskim, w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024, olsztyński Oddział GDDKiA realizuje 34 zadania na odcinkach o łącznej długości blisko 69 km. Koszt wszystkich zadań to około 550 mln zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA