REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
3 Minuty czytania

World Canals Conference 2024

World Canals Conference to międzynarodowa konferencja poświęcona śródlądowym drogom wodnym. Eksperci z całego świata debatują nie tylko o żegludze, ale również nowoczesnych technologiach i projektach prośrodowiskowych w gospodarce wodnej czy rozwoju turystyki wodnej. Patronat nad prestiżowym wydarzeniem objęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

World Canals Conference 2024 odbywa się w dniach 24-26 czerwca w Bydgoszczy – mieście położonym przy Międzynarodowej Drodze Wodnej E70. W ceremonii otwarcia uczestniczyli Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszcz, Michał Sztybel – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Piotr Głowski – Poseł na Sejm RP, przewodniczący podkomisji stałej ds. żeglugi śródlądowej, Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Kujawsko-Pomorski, Sharon Leighton – Prezes Inland Waterways International oraz Mateusz Balcerowicz – Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

– Cieszę się, że możemy spotkać się w gronie ekspertów, wymieniać się wiedzą i doświadczeniami i rozmawiać o wyzwaniach dla żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej. Gospodarzem tegorocznej konferencji jest Bydgoszcz – to wyjątkowe miejsce na wodnej mapie Polski, z wodą związane od początku swojego istnienia. To tutaj znajduję się Kanał Bydgoski, którego historia ma ponad 250 lat i tędy przebiega Międzynarodowa Droga Wodna E-70, którą możemy dopłynąć z Zalewu Wiślanego aż do belgijskiej Antwerpii. Drogi wodne łączą różne regiony i państwa, dlatego woda jest naszym wspólnym dobrem, z którego korzystamy, ale o które też trzeba dbać. Nowe otwarcie w gospodarce wodnej to nie tylko idea, ale praktyczne działanie, które wdrażamy w Wodach Polskich. Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę ze wszystkimi użytkownikami wód, bo jesteśmy świadomi istniejących wyzwań, takich jak zmiany klimatu, susze, powodzie, zanieczyszczenie środowiska, którym możemy sprostać przy szerokich, synergicznych działaniach. Rozwój musi odbywać się w sposób zrównoważony, dlatego przykładamy szczególną wagę do realizacji zadań zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Zarządzanie wodą w sposób racjonalny, kompleksowy i zrównoważony to klucz do tego, by zachować wodę dla nas, przyszłych pokoleń i środowiska naturalnego oraz móc korzystać z jej zasobów. Poprawa stanu wód, zarówno w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym, jest naszym wspólnym wielkim zadaniem – powiedział Mateusz Balcerowicz.

Wydarzenie zostało podzielone na panele dyskusyjne oraz wycieczki tematyczne w miejsca związane z naturalnymi terenami nadwodnymi i dolinami rzecznymi, jak również zabytkowymi i nowoczesnymi obiektami hydrotechnicznymi – m.in. węzłami wodnymi, kanałami, śluzami czy młynami. W debacie pn. „Człowiek i jego działalność” wziął udział Wojciech Płaska – Kierownik Wydziału Śródlądowych Dróg Wodnych w PGW Wody Polskie, który wygłosił prezentację pt. „Administration of inland waterways in Poland”.

Wojciech Płaska opowiedział o sieci dróg wodnych w Polsce i roli Wód Polskich, jako ich administratora. Następnie wskazał na działania Gospodarstwa na rzecz podnoszenia standardów dróg wodnych dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. Wśród nich wymienił prowadzenie prac utrzymaniowych na szlakach wodnych, zadania związane z wdrażaniem i ujednolicaniem oznakowania nawigacyjnego czy usuwaniem przeszkód nawigacyjnych. Zaznaczył, że na niektórych szlakach wodnych wprowadzana jest żegluga całodobowa. Żegluga nocna funkcjonuje m.in. na Wrocławskim Węźle Wodnym czy Odrze granicznej. Kolejnym elementem wystąpienia było poruszenie kwestii komunikacji i współpracy z użytkownikami dróg wodnych.

Wojciech Płaska przypomniał, że Wody Polskie wydają komunikaty nawigacyjne dotyczące aktualnych warunków na drogach wodnych, a także opowiedział o innowacyjnym narzędziu stworzonym specjalnie z myślą o wodniakach – Wirtualnym Informatorze Rzecznym (WIR), który ułatwia korzystanie ze szlaków wodnych.

– Wirtualny Informator Rzeczny to nowoczesne rozwiązanie opracowane z myślą o wodniakach, przedsiębiorcach oraz organach administracji, którzy potrzebują aktualnych i wiarygodnych informacji dotyczących dróg wodnych i infrastruktury. W łatwy sposób pozwala zaplanować trasę żeglugową czy kajakową, dokonać płatność elektroniczną za śluzowanie, a także sprawdzić, które drogi wodne są dostępne. System WIR jest dostępny dla użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego oraz w aplikacji mobilnej – powiedział Wojciech Płaska, Kierownik Wydziału Śródlądowych Dróg Wodnych w PGW Wody Polskie.

Na zakończenie opowiedział o funkcjonowaniu zespołów żeglugowych w poszczególnych regionalnych zarządach gospodarki wodnej. Podkreślił też rolę Zespołu ds. żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej, złożonego z przedstawicieli Wód Polskich, urzędów, samorządów, organizacji pozarządowych, żeglugowców, przedsiębiorców i pasjonatów, który wypracowuje rozwiązania dla rozwoju wymienionych aktywności.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA