REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

WOW dalej bez rozstrzygnięcia

Mijają prawie trzy lata a sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) w ciągu drogi ekspresowej S17 nadal bez rozstrzygnięcia.

Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie dla drugiego odcinka oznacza kolejne opóźnienia w realizacji ostatniego fragmentu obwodnicy stolicy.

30 stycznia 2024 r. WSA ogłosił wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję GDOŚ, w której Organ ten uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku i umorzył prowadzone przez RDOŚ postępowanie administracyjne. Wyrok dotyczący odcinka S17 Ząbki – Warszawa Wschód (Zakręt), czyli dłuższego z dwóch brakujących fragmentów Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW), jest nieprawomocny, co oznacza, że stronom przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). GDDKiA nadal nie może działać w zakresie realizacji inwestycji. To kolejne miesiące oczekiwania na dalsze procedowanie.

Drogowcy czekają na uzasadnienie wyroku.

Dla krótszego odcinka S17 WOW, Drewnica – Ząbki, wyrok zapadł 20 października 2023 r. i jest analogiczny do obecnego wyroku. Złożone zostały skargi kasacyjne, co oznacza, że sprawą zajmie się ponownie Naczelny Sąd Administracyjny.

GDDKiA przypomina

W lipcu 2015 r. GDDKiA złożyła do RDOŚ w Warszawie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch odcinków S17 WOW Drewnica – Ząbki oraz Ząbki – Warszawa Wschód. W maju 2017 r. – GDOŚ, po uznaniu wyłączenia się z mocy prawa przez RDOŚ w Warszawie z prowadzenia sprawy, przekazał oba postępowania do RDOŚ w Białymstoku, który w grudniu 2018 r. wydał decyzje środowiskowe dla obu odcinków.

W lutym 2021 r. GDOŚ uchylił w całości dwie decyzje RDOŚ w Białymstoku. Umorzył też postępowania przed RDOŚ w Białymstoku dla obu tych przedsięwzięć.

Decyzje GDOŚ zostały zaskarżone przez różne podmioty do WSA w Warszawie. WSA wyrokami z 24 sierpnia 2021 r. dla odcinka Ząbki – Warszawa Wschód i z 19 stycznia 2022 r. dla Drewnica – Ząbki uchylił ww. decyzje GDOŚ. 7 marca 2023 r. odbyły się rozprawy NSA w sprawach dotyczących obu fragmentów WOW, a NSA uchylił wyrok WSA w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia WSA.

Brak WOW uniemożliwia domknięcie ringu wokół Warszawy

Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 68 kilometrów trasy wchodzącej w skład Warszawskiego Węzła Drogowego. Jego realizację rozpoczęto w 2008 roku od odcinka o długości 10,4 km pomiędzy węzłami Konotopa i Powązkowska w ciągu S8. Następnie w 2013 r. zakończyła się budowa 20 km S2 Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) oraz 7 km odcinka S8 pomiędzy węzłami Modlińska i Marki. Odcinek S8 Powązkowska – Modlińska, czyli tzw. Trasę Armii Krajowej, oddano do ruchu w 2015 r.

Północna część Warszawskiego Węzła Drogowego, którą tworzy trasa S8, została uzupełniona w 2017 r. o 2 km od w. Marki do w. Drewnica, czyli część ekspresowej obwodnicy Marek. Od grudnia 2020 r. kierowcy mogą korzystać z kolejnych 15 km S2 POW wraz z nowym mostem na Wiśle. Rok później oddano do ruchu ostatnie 4,6 km trasy S2 Puławska – Warszawa Wilanów z tunelem pod Ursynowem o długości 2,3 km. Wiosną 2021 r. otwarty został węzeł Lubelska, spinający autostradę A2 i dwie drogi ekspresowe: S2 oraz S17. Zwieńczeniem 2022 r. było oddanie do ruchu trasy głównej S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód (Zakręt).

Do domknięcia ringu brakuje ok. 14-kilometrowego odcinka WOW od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód (Zakręt), co uniemożliwia docelowe rozłożenie ruchu na obwodnicy stolicy. Dziś wielu kierowców z braku WOW jeździ drogami wojewódzkimi: 631, 637, 638 i ulicami Wesołej by móc skorzystać z węzła Warszawa Wschód, a jeśli jadą w kierunku Krakowa wybierają północno-zachodnią część ringu. Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021, najbardziej obciążonym fragmentem ringu jest obecnie odcinek S8 na wysokości Powązek (z średnim dobowym ruchem blisko 200 tys. pojazdów) oraz most Grota Roweckiego (blisko 186 tys. pojazdów). Od oddania do użytkowania tunelu pod Ursynowem w ciągu S2 POW skorzystało z niego średnio dziennie ok. 77 tys. pojazdów, a w październiku 2023 r. jednego dnia ponad 110 tys. pojazdów.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA