REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Wsparcie NFOŚiGW dla inwestycji OPEC w Opolu Lubelskim

20 października br. NFOŚiGW podpisał umowę z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej na modernizację kotłowni w Opolu Lubelskim. NFOŚiGW przekaże 875 520,00 zł dotacji oraz 1 404 480,00 zł pożyczki.

fot. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

W ramach programu „5.9 Ciepłownictwo powiatowe – II nabór” zostanie zrealizowany projekt pt. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Opolu Lubelskim”. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec listopada 2024 roku.

– Celem programu „Ciepłownictwo powiatowe” jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza. Modernizacja kotłowni w Opolu Lubelskim stanowi instrument ograniczenia niskiej emisji. Przyczyni się ona do zmniejszenia strat ciepła, redukcji dwutlenku węgla oraz zmniejszy zużycie energii pierwotnej – mówi Artur Michalski, wiceprezes zarządu NFOŚiGW.

Z ciepła wyprodukowanego w kotłowniach korzystają mieszkańcy oraz instytucje Opola Lubelskiego. Modernizacja kotłowni zakłada zdemontowanie istniejących kotłów (2 gazowe, 2 gazowo-olejowe) oraz montaż nowej instalacji technologicznej i kominowej opartej na 3 nowych kotłach gazowych kondensacyjnych o mocy nominalnej ok. 1 MW. Przewidziano również budowę nowej sieci ciepłowniczej 280 m oraz modernizację 54 m odcinka sieci. Spowoduje to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (nowy układ, odznaczający się większa sprawnością).

Dzięki temu przedsięwzięciu nastąpi zmniejszenie emisji CO2 o 109,08 ton w skali roku. Nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej o 1 873 GJ oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 2 060,00 GJ rocznie. Produkcja energii cieplnej z nowych źródeł wytwórczych wyniesie 15 871 GJ w skali roku.

Umowa została podpisana 20 października 2023 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Artura Michalskiego wiceprezesa zarządu NFOŚiGW oraz przedstawiciela beneficjenta Pawła Iwaszko, prezesa zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Puławach.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA