REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę na projekt i budowę S17 Piaski – Łopiennik

Lubelski Oddział GDDKiA zakończył ponowną ocenę ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S17 Piaski – Łopiennik o długości niespełna 17 km. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska oraz Aldesa Construcciones. Wartość złożonej oferty to ok. 810 mln zł.

Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

W przetargu wpłynęło 11 ofert. W maju 2024 r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Intercor, opiewającą na kwotę 695,5 mln zł. Od tej decyzji odwołali się inni uczestnicy postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołania i zobowiązała GDDKiA do ponownej oceny i badania ofert. Teraz jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum Aldesa Construcciones Polska oraz Aldesa Construcciones.

Co dalej?

Pozostali oferenci, dokładnie tak jak po pierwszym wyborze, mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy będziemy mogli podpisać kontrakt z wykonawcą.

Co zostanie zbudowane?

Powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, drogi do obsługi ruchu lokalnego, obiekty inżynieryjne, odwodnienie i oświetlenie drogi w obrębie węzłów. Zamontowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne, a także zbudowane przejścia dla zwierząt. Wykonany zostanie też system zarządzania ruchem. 

Odcinek Piaski – Łopiennik, o długości 16,6 km, przebiegać będzie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany (droga S17 będzie się tutaj łączyć z trasą S12 Piaski – Dorohusk). Inwestycja obejmuje m.in. budowę trzech węzłów drogowych: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA