REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawców 3 odcinków S11 Koszalin – Bobolice

29 listopada szczeciński Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejsze oferty w przetargach na zaprojektowanie i budowę 3 odcinków drogi ekspresowej S11 Koszalin – Bobolice o łącznej długości 47,7 km.

Mapka: GDDKiA O/Szczecin
Mapka: GDDKiA O/Szczecin
Kontynuowanie tych przetargów było możliwe dzięki zwiększeniu finansowania inwestycji przez Ministerstwo Infrastruktury o 252,7 mln zł.

Wybrane oferty:
– Odcinek Koszalin – Zegrze Pomorskie (długość 16,8 km): Budimex S.A., wartość oferty 579,81 mln zł.
– Odcinek Zegrze Pomorskie – Kłanino (węzeł Koszalin Południe) – (długość 19,28 km): Mostostal Warszawa S.A., wartość oferty 478,3 mln zł.
– Odcinek Kłanino (węzeł Koszalin Południe) – Bobolice (długość 11,6 km): PBDiM Kobylarnia S.A. i Mirbud S.A., wartość oferty 450 mln zł.

Przed zawarciem umów


Pozostali oferenci mogą w ciągu 10 dni odwołać się od wyboru oferty najkorzystniejszej do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Postępowania będą musiały również przejść kontrolę uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dodatkowo w przypadku odcinków Koszalin – Zegrze Pomorskie i Kłanino (węzeł Koszalin Południe) – Bobolice jeden z wykonawców złożył skargę do sądu na wyrok KIO dotyczący wcześniejszego wykluczenia z przetargu.

36 miesięcy na zakończenie


Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym 17 miesięcy na prace projektowe i uzyskanie decyzji ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej). Zakładamy zakończenie realizacji tego odcinka S11 w 2023 r.

Dwie jezdnie i węzły drogowe


Inwestycja polegać będzie na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Koszalin – Bobolice o długości 47,7 km. W ramach zadania powstaną 4 nowe węzły drogowe, a węzeł Koszalin Zachód budowany w ramach obwodnicy Koszalina i Sianowa zostanie rozbudowany. Nowa trasa w większości będzie poprowadzona nowym przebiegiem, w oddaleniu od obecnej DK11. Ten odcinek umożliwi całkowite ominięcie Koszalina, włączając się w budowaną obwodnicę Koszalina i Sianowa na węźle Koszalin Zachód. Droga wyprowadzi ruch tranzytowy z szeregu miejscowości przy obecnej DK11. Nowa S11 znacząco usprawni dojazd nad Morze Bałtyckie i skomunikowanie Pomorza Środkowego z resztą Polski.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA