REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wydano ZRID dla S7 Szczepanowice – Widoma

Wojewoda Małopolski wydał decyzję ZRID dla pierwszego fragmentu S7 od Krakowa w stronę granicy z województwem świętokrzyskim. Chodzi o odcinek drogi ekspresowej od węzła Szczepanowice do węzła Widoma.

Grafika: GDDKiA O/Kraków
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Decyzja umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawcy rozpoczęcie prac po przekazaniu placu budowy.

Wykonawcą drogi ekspresowej na odcinku Szczepanowice – Widoma jest spółka Mota-Engil Central Europe.

Droga ekspresowej S7 w perspektywie kilku lat połączy istniejące odcinki tej strasy w województwie małopolskim z istniejącą S7 w kierunku Kielc, Radomia i Warszawy. Fragment, na który uzyskaliśmy decyzję ZRID, stanowi część odcinka Moczydło – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska). Zakres prac na ponad 13-kilometrowym odcinku dwujezdniowej drogi ekspresowej obejmuje m.in. budowę 18 obiektów inżynierskich, dwóch węzłów (Szczepanowice i Widoma), Obwodu Utrzymania Drogi oraz dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych – MOP II Widoma (kierunek Kielce) i MOP II Widoma (kierunek Kraków).

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie procedowany jest wniosek o wydanie decyzji ZRID dla kolejnego odcinka S7, od Moczydła na granicy z województwem świętokrzyskim do węzła Miechów. Wydanie decyzji planowane jest jeszcze we wrześniu 2019 r.

Złożenie wniosku o wydanie ZRID na kolejny odcinek, od węzła Widoma do włączenia do węzła Kraków Nowa Huta (poprzednia nazwa Igołomska), planowane jest w grudniu br. Na tym odcinku przyszła droga ekspresowa S7 przechodzi przez obszar przemysłowo-usługowy Nowej Huty. To wiąże się z wieloma uzgodnieniami kolizji i przebudowy urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, infrastruktury kolejowej oraz powiązania układu komunikacyjnego dzielnicy Nowa Huta z trasą S7, w szczególności dostosowania i przebudowy infrastruktury tramwajowej. Ze szczególną dbałością przygotowywany jest raport do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, będący załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji ZRID w zakresie inwentaryzacji możliwości występowania gatunków chronionych, w tym chomika europejskiego.

Trwają również intensywne prace projektowe i uzyskiwanie uzgodnień w zakresie realizacji Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 o długości ponad 12 km. Planowane złożenie wniosku o decyzję ZRID dla tego odcinka to również grudzień 2019 r.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA