REKLAMA
Drogi Wiadomości

Zmodernizowano DK63 w Kolnie

Zakończyły się wszelkie prace na rozbudowanej DK63 – tzw. przejściu przez Kolno. Wprawdzie ruch w obu kierunkach został puszczony tuż przed Dniem Wszystkich Świętych, to jednak dopiero teraz widać cały zakres prac.

Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok
Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok
W ramach zadania wybudowano rondo, na dwóch skrzyżowaniach zainstalowano pierwsze sygnalizacje świetlne w Kolnie oraz nowe oświetlenie.

Na całej długości (niemal 2,5 km) zmodernizowanego odcinka, zbudowano konstrukcję drogi przystosowaną do obciążeń rzędu 115 kN/oś, ułożono nową nawierzchnię, wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Przy skrzyżowaniach zamontowano bariery oddzielające pieszych od jezdni, powstały też nowe chodniki, zatoki autobusowe i ścieżka rowerowa wraz z oddzieloną od drogi kładką nad rzeczką Łabna – już użytkowana przez rowerzystów. Wykonane zostały też nasadzenia, m.in. na rondzie.

Gruntowna modernizacja drogi wymusiła też przebudowę kolidującej podziemnej infrastruktury technicznej. Koszt inwestycji to 27,5 mln zł.

Zadanie zrealizowano w systemie „Projektuj i buduj”. Umowę z wykonawcą – Konsorcjum PBK Łomża – GDDKiA podpisała 17.02.2017 r. Po etapie projektowania, 18 maja 2018 r. inwestor przekazał plac budowy wykonawcy. 26 listopada 2019 r. zakończono prace, a protokół odbioru ostatecznego podpisano 19 grudnia bieżącego roku.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Białystok

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA