REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
3 Minuty czytania

Włącz myślenie – planuj i reaguj

25 kwietnia rozpoczęła się w Polsce wspólna akcja 10 firm budowlanych tworzących Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W tym roku Tydzień Bezpieczeństwa odbywa się pod hasłem „Zaplanuj swój dzień!”. To właśnie odpowiednio zorganizowane prace, pozwalające na eliminację sytuacji potencjalnie zagrażających życiu, są fundamentem bezpiecznej pracy na budowie. W ramach inicjatywy przez tydzień na budowach i w biurach w całym kraju odbywać się będą pokazy, oraz wykłady na temat bezpieczeństwa, m.in. szkolenie antyterrorystyczne.

Budownictwo już od kilku lat niezmiennie stanowi najbardziej niebezpieczny sektor w Polsce. Tylko w 2015 roku na budowach wydarzyło się aż 5776 wypadków. Jedną z inicjatyw, której nadrzędnym celem jest podnoszenie świadomości pracowników w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy jest Tydzień Bezpieczeństwa. W tym roku głównym przesłaniem akcji jest odpowiedzialne działanie każdego pracownika na wszystkich etapach procesu budowlanego, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Pracy. Akcja skierowana jest nie tylko do pracowników, ale także partnerów biznesowych, inwestorów oraz przyszłych inżynierów. 

– Tydzień Bezpieczeństwa z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród pracowników firm tworzących Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i naszych partnerów biznesowych. W ubiegłorocznych warsztatach i pokazach udział wzięło ponad 30  000 osób w niemal 300 lokalizacjach. W nasze działania włączyli się inwestorzy, dostawcy, a także studenci i uczniowie. To przekonuje nas, że takie inicjatywy jak Tydzień Bezpieczeństwa, trzeba pielęgnować i rozwijać –
uważa Krzysztof Andrulewicz, Prezes Zarządu Skanska S.A. – Chcemy budować coraz większą koalicję na rzecz bezpieczeństwa na budowach, pokazywać, że mimo konkurowania o kontrakty i rywalizacji w wielu obszarach to jest obszar, który łączy nas wszystkich – dbałość o bezpieczeństwo, życie i zdrowie osób na naszych budowach. Tydzień Bezpieczeństwa to czas, w którym w szczególny sposób koncentrujemy się na tym, co możemy zrobić lepiej i nad czym należy pracować, abyśmy w kwestii bezpieczeństwa stawali się jeszcze lepsi, bardziej świadomi i odpowiedzialni – dodaje Krzysztof Andrulewicz.

Nie tylko na budowie

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa odbędą się nie tylko warsztaty i pokazy na budowach dotyczące m.in. pierwszej pomocy, ratownictwa na pracy na wysokości. Organizatorzy zaplanowali także szkolenia z bezpiecznej jazdy w przypadku sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz po raz pierwszy w Polsce odbędzie się szkolenie antyterrorystyczne dla pracowników biurowych.

– Warsztat zostanie przeprowadzony przez wysoko wyspecjalizowane osoby, mające doświadczenie w taktyce oraz technice walki z organizacjami terrorystycznymi. Opowiedzą między innymi o tym, jak powinniśmy zachować się w przypadku ataku terrorystycznego na obiekt biurowy, co robić w sytuacji, gdy staniemy się zakładnikami oraz jak umiejętnie współpracować z organami bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia –
mówi Patryk Halota, menedżer BHP w Skanska.

Szkolenie antyterrorystyczne zostanie przeprowadzone w warszawskim biurowcu Atrium 1. Dla pracowników biurowych przewidziany jest także kurs Corporate Wellnes, który pomoże im utrzymać samopoczucie w pracy w jak najlepszej kondycji.

Widzisz? Reaguj!

Tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa oprócz istotnego planowania działań oraz analizy i eliminacji sytuacji potencjalnie niebezpiecznych dotyka także kwestii współodpowiedzialności. To właśnie współpraca i odpowiedzialność każdego pracownika, bez względu na pełnioną funkcję i etap procesu budowlanego, pozwala zmniejszyć liczbę wypadków i uczynić miejsce pracy bezpieczniejszym. 

– Każdy z nas na budowie – niezależnie od obejmowanego stanowiska czy miejsca pracy – jest i powinien być odpowiedzialny za bezpieczeństwo. To od naszej reakcji może zależeć życie i zdrowie osób nas otaczających. Z drugiej strony, to w czyiś rękach może leżeć nasze bezpieczeństwo. Często gubi nas nieznajomość procedur BHP, ale także rutyna i brak wyobraźni. Istotne jest zarówno prawidłowe planowanie prac na budowie, jak i odpowiedzialny nadzór. Ten Tydzień Bezpieczeństwa ma nam przypomnieć jak ważne są współdziałanie i współodpowiedzialność – wyjaśnia Daria Krawczak, Menedżer Zespołu ds. BHP w Skanska S.A.

Dodatkowo organizatorzy, chcąc jak najlepiej zaplanować działania w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa, stworzyli także Książkę Pomysłów, w której zebrano najciekawsze i najbardziej przydatne działania promujące bezpieczeństwo.  Pomysły te wykorzystać można na wszystkich budowach nie tylko podczas obecnego tygodnia, ale przez cały rok.

Wydarzenia Tygodnia Bezpieczeństwa będzie można śledzić na www.skanska.pl/tydzienbezpieczenstwa oraz https://www.facebook.com/skanskapolska.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA