REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA: Wzorcowa umowa na nadzór opracowana

W 2020 r. GDDKiA rozpoczęła wspólnie z branżą intensywne prace nad wypracowaniem optymalnych zapisów wzorcowej umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem.

 
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA
Wspólny cel

W  2020 roku,  w ramach  dialogu  z przedstawicielami środowiska inżynierów, GDDKiA zaczęła prace, których  celem  było wypracowanie  optymalnych zapisów wzorcowej umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz  zarządzanie kontraktem. Drogowcy rozmawiali m.in.  z Polskim Związkiem  Pracodawców  Budownictwa, Polskim Kongresem Drogowym, Związkiem Ogólnopolskim Projektantów i Inżynierów, Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa  oraz przedstawicielami wykonawców robót.  Ponadto postanowienia wzorcowej umowy były szeroko konsultowane  z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz  ze wszystkimi  Oddziałami GDDKiA.

Zmiana  PZP  i „Żółty FIDIC” uwzględnione


Wzorcowa  umowa na pełnienie nadzoru uwzględnia również zmianę z  2019 r.  w ustawie  Prawo zamówień publicznych,  która weszła w życie  1 stycznia 2021 r.  Przy opracowaniu wzorcowego dokumentu wzięliśmy pod uwagę przyjęcie  do stosowania na zadaniach GDDKiA polskiego tłumaczenia warunków kontraktu na  urządzenia  i budowę z projektowaniem  (tzw. „Żółta Książka” czy też „Żółty FIDIC”). Opracowanie  zostało  wydane  w  2019 roku przez Stowarzyszenie  Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.   

19 marca 2021 r., po wielu miesiącach wspólnej pracy,  przekazaliśmy do stosowania w  Oddziałach GDDKiA  wzorcową umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem. Wzorcowe dokumenty znajdą zastosowanie w nowo wszczynanych przez GDDKiA postępowaniach przetargowych na projekt i roboty budowlane w ramach rządowego  Programu Budowy Dróg Krajowych oraz na większości postępowań  przetargowych wszczynanych w ramach Programu budowy 100  obwodnic. 

Efektywny dialog


Dziękujemy wszystkim stronom biorącym udział w konsultacjach za merytoryczną dyskusję. Tym samym wierzymy, że wypracowane dokumenty wzorcowe pozwolą m.in. na jeszcze większą efektywność nadzorowania robót prowadzonych przez poszczególnych wykonawców.  Pozwolą też na  sprawne identyfikowanie wszelkiego rodzaju  ryzyk  mogących wpłynąć  zarówno na koszt,  jak i terminowość nadzorowanej inwestycji  oraz na zapobieganie nieprawidłowościom mogącym wystąpić w toku realizacji.   

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA