REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
3 Minuty czytania

Inwestycje Wód Polskich na Szlaku Wielkich Jeziorach Mazurskich

Wody Polskie będą kontynuować inwestycje na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Modernizację przejdzie 5 kanałów: Sztynorcki, Nidzki, Jegliński, Niegocin-Grajewko oraz Kisjano-Popówka. Wszystko dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników tego najpopularniejszego w Polsce szlaku wodnego.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

28 czerwca 2024 roku Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie Mateusz Balcerowicz podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, dotyczące rewitalizacji umocnień brzegowych kanałów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich pn. „Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich”. Kolejne inwestycje obejmą Kanał Sztynorcki, Nidzki, Jegliński, Niegocin-Grajewko i Kisajno-Popówka.

– Planujemy przebudować łącznie 6400 metrów umocnień tych kanałów. Tam, gdzie jest to potrzebne chcemy te kanały doprowadzić do większej głębokości żeglownej oraz dodatkowo w ramach prowadzonych prac utrzymaniowych oznakujemy szlak żeglowny na jeziorze Śniardwy. Mamy nadzieję, że te inwestycje jeszcze bardziej podniosą atrakcyjność regionu – powiedział Mateusz Balcerowicz, Wiceprezes Wód Polskich.

Kolejny krok dla bezpiecznej i komfortowej żeglugi

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych i najpopularniejszych śródlądowych dróg wodnych w północno-wschodniej Polsce. W sezonie letnim Mazury oblegane są zarówno przez turystów, jak i wodniaków. Wody Polskie, jako administrator drogi wodnej Systemu Wielkich Jezior Mazurskich, dokładają wszelkich starań, aby szlaki żeglugowe na Mazurach były dla turystów atrakcyjne a przede wszystkim bezpieczne. Dla bezpiecznej żeglugi kluczowa jest modernizacja będącej w złym stanie infrastruktury, dlatego Wody Polskie od lat prowadzą prace remontowe w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich.

– Mieszkańcy i turyści, którzy przybywają do krainy Wielkich Jezior Mazurskich bardzo długo oczekiwali na różne inwestycje, szczególnie jeśli chodzi o gospodarkę wodną i to się wydarzyło już w poprzedniej perspektywie unijnej za lata 2014-2020 – zaznaczyła Jolanta Piotrowska, Senator RP.

Do tej pory wspólnie z samorządami mazurskimi, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego oraz Stowarzyszeniem WJM 2020 Wody Polskie wyremontowały kanały na głównych szlakach żeglugowych Sytemu Wielkich Jezior Mazurskich. Dzięki tym inwestycjom przywrócono kanałom głębokość tranzytową odpowiednią dla drogi wodnej klasy I a, umocniono brzegi i poprawiono komfort oraz bezpieczeństwo żeglugi.

– Cieszę się, że mamy takie partnerstwo jak Wody Polskie, bo to co do tej pory wypracowaliśmy stanowi model współpracy, który mogą wykorzystywać inne gminy i powiaty na terenie całej Polski. Myślę, że te projekty zrealizujemy równie dobrze, jak te które niedawno zakończyliśmy – podkreślił Piotr Jakubowski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie.

Sprawne tempo realizacji inwestycji było możliwe dzięki dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, mazurskimi samorządami oraz wsparciu środków finansowych z Unii Europejskiej za sprawą realizacji dużych projektów unijnych. Łączna wartość wszystkich inwestycji w regionie wyniosła blisko 350 mln zł, zaś dotacje unijne na remont samych kanałów to blisko 100 mln zł.

– Dzięki Waszej współpracy udało się przez ostatnie lata zrealizować wiele inwestycji na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ta współpraca dziś pozwala kontynuować Wasze dzieło. Kolejne 70 mln zł, to kolejne inwestycje, które zwiększą potencjał turystyczny naszego regionu, przyciągną turystów ale przede wszystkim zagwarantują im bezpieczeństwo. Życzę sukcesów przy realizacji inwestycji – podsumował Mateusz Szauer, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski.

Nowy projekt mazurski to rewitalizacja 5 kanałów żeglugowych

Projekt „Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich” będzie obejmować rewitalizację umocnień brzegowych pięciu kanałów na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w tym:

  • Przebudowę kanałów Sztynorckiego (łączącego jez. Dargin z jez. Sztynorckim) i Nidzkiego (łączącego jez. Nidzkie z Guzianką Wielką) na długości ubezpieczeń brzegowych ok. 950 mb oraz odbudowę brzegów i udrożnienie Kanału Jeglińskiego na długości brzegów ok. 4400 mb;
  • Przebudowę kanału Niegocin-Grajewko, o parametrach: długość w osi około 170,0 m, szerokość około 15,0 m, głębokość 1,6 m. Wykonanie umocnienia brzegu w formie ścianki szczelnej z oczepem żelbetowym, udrożnienie kanału do głębokości 1,6 m, udrożnienie wlotów do kanału od strony jez. Niegocin i jez. Grajewko, formowanie skarp, przełożenie infrastruktury (woda, kanalizacja, gaz, energia) kolidującej z trasą kanału. Długość ubezpieczeń brzegowych ok. 530 mb;
  • Odbudowę kanału Kisajno-Popówka: poprzez wykonanie umocnienia brzegu w formie ścianki szczelnej z oczepem. Długość ubezpieczeń brzegowych ok. 550 mb.

Planowany termin realizacji budowy to lata 2024-2027, zaś szacunkowa wartość zadania inwestycyjnego wyniesie 70 mln zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA