REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Kolejny etap robót na obwodnicy Morawicy

Wykonawca I etapu obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73 przystąpił do kolejnego etapu realizacji inwestycji. Rozpoczęły się prace przy fundamentach kładki dla pieszych w Bilczy.

Prace na obwodnicy Morawicy, fot. Mostostal Warszawa
Prace na obwodnicy Morawicy, fot. Mostostal Warszawa
Inwestycja realizowana jest od ubiegłego roku w systemie „projektuj i buduj”, co oznacza że wykonawca do końca tego roku powinien opracować optymalizacje projektowe i uzyskać związane z nimi pozwolenia i uzgodnienia. Jednocześnie możliwe jest prowadzenie niektórych asortymentów robót nie objętych opracowaniami projektowymi lub ujętych w uzgodnionych optymalizacjach. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Mostostal Warszawa, MASFALT oraz DROGOMEX. Od początku roku wykonawca przeprowadził wycinkę drzew oraz prace przy porządkowaniu i przygotowaniu terenu pod inwestycję, głównie po wschodniej stronie obecnej drogi nr 73. Rozpoczęły się także roboty przy posadowieniu kładki dla pieszych w Bilczy w sąsiedztwie szkoły. Prace prowadzone są przy zawężeniu jezdni drogi krajowej nr 73 i ograniczeniu prędkości. W kolejnym etapie robót zaplanowanym na sezon letni prowadzone będzie odhumusowanie terenu pod wschodnią jezdnię obwodnicy.

W I etapie obwodnica Morawicy budowana będzie w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 73. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem lokalnym podmiejskim i tranzytowym ciężkim odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. Nowy odcinek drogi krajowej nr 73 o długości 4,2 km od granicy miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica będzie miał dwie jezdnie i status drogi GP (głównej o ruchu przyspieszonym). W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa z drogami powiatowymi, dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie związana z drogą infrastruktura. Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych począwszy od podpisania umowy. Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km. W drugim etapie inwestycji droga biec będzie po nowym śladzie. Trwa aktualizacja koncepcji programowej dla II etapu.

Tekst: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA