REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Mostostal Warszawa wybudował siedem zbiorników dla PERN

28 lipca odbyło się uroczyste zakończenie projektu związanego z budową zbiorników w bazach PERN w Dębogórzu, Nowej Wsi Wielkiej i Koluszkach. Inwestycję zrealizowało konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock.

 
Zdjęcie: PERN S.A., www.mostostal.waw.pl
Zdjęcie: PERN S.A., www.mostostal.waw.pl
W ramach inwestycji zrealizowano siedem zbiorników o łącznej pojemności 224 tys. m³.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Prezes PERN Igor Wasilewski, Wiceprezes PERN Mateusz Radecki oraz  Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa i  Prezes Zarządu Mostostalu Płock.

– Zadania związane z  budową należącej do PERN strategicznej infrastruktury energetycznej realizujemy sprawnie i  terminowo. Właśnie z  powodzeniem zakończyliśmy budowę siedmiu zbiorników w  bazach w  Dębogórzu, Nowej Wsi Wielkiej i  Koluszkach. To zadanie zrealizowaliśmy jednak po szeregu poprzednich, w  bazach w  Rejowcu i  Boronowie, a także w  Gdańsku, gdzie wybudowaliśmy zbiorniki o  pojemności 100 tys. m³ –
mówi Jacek Szymanek. – Jako konsorcjum Mostostalu Warszawa i  Mostostalu Płock jesteśmy w  stanie realizować najbardziej złożone zadania dzięki doświadczeniu, umiejętnościom i  zaangażowaniu setek osób pracujących zarówno na budowach, jak i  w  biurach. Niezwykle wysoką sprawność organizacyjną jesteśmy w  stanie osiągnąć dzięki naszemu potencjałowi. Ne byłoby to możliwe bez prac wykonywanych w  naszych zakładach, w  tym w  zakładzie w  Płocku, z  którego pochodziło większość prefabrykowanych elementów zbiorników.

Inwestycja była trzecim etapem rozbudowy baz paliw, którą PERN realizuje w  ramach programu Megainwestycji. Pierwszy etap obejmował budowę czterech zbiorników o  łącznej pojemności 128 tys. m³ w  2 lokalizacjach: Koluszkach i  Nowej Wsi Wielkiej, drugi etap – również realizowany z  udziałem konsorcjum Mostostalu Warszawa i  Mostostalu Płock – to dziewięć nowych zbiorników o  całkowitej pojemności 222 tys. m³ w  6 lokalizacjach: Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i  Małaszewiczach.

Źródło: tekst Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA