REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

NFOŚiGW dofinansuje budowę magazynów energii PGE

Spółka PGE Dystrybucja pozyskała środki z NFOŚiGW na realizację inwestycji pn. „Budowa trzech magazynów energii: Warta, Jeziorsko i Cisna, w celu stabilizacji pracy sieci”. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 88,5 mln zł, a pozyskana kwota dofinansowania to ponad 43 mln zł.

Zdjęcie: NFOŚiGW, www.gov.pl/web/nfosigw/

Stabilna praca sieci dystrybucyjnej pozwala na zapewnienie bezpiecznych dostaw energii elektrycznej do blisko 6 milionów odbiorców największego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w kraju, którym jest PGE Dystrybucja. Spółka podpisała umowę o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW inwestycji związanych z budową trzech magazynów energii.

– Trzy nowe magazyny energii o łącznej mocy 7 MW i pojemności 19 MWh zostaną wybudowane na obszarach szczególnie narażonych na przerwy w zasilaniu i pogorszenie parametrów jakościowych sieci, tj. w województwach podkarpackim i łódzkim. Każdy z trzech magazynów w przypadku awarii zapewni ciągłość zasilania przez co najmniej 2 godziny dając czas na usunięcie usterki, a klientom większą pewność i stabilność dostaw energii – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Magazyny wykorzystywane będą również do bilansowania sieci, co pozytywnie wpłynie na możliwość przyłączania nowych instalacji OZE – dodaje Wojciech Dąbrowski.

– Rozpoczęliśmy finansowanie projektów związanych ze stabilizacją sieci. Ich celem jest poprawa parametrów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej m.in. poprzez jej dostosowanie do wymagań związanych z rozwojem źródeł OZE – informuje Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. – Dzięki dzisiejszej umowie, ponad 43 mln złotych trafi do PGE na budowę trzech magazynów energii. Magazyny odegrają dużą rolę na terenach gdzie dochodzi do częstych awarii lub przerw w dostawie prądu. Zapewnią one stabilny dostęp do energii – dodaje Artur Michalski.

Budowa magazynów we wskazanych lokalizacjach – na terenie Rejonu Energetycznego Sanok i Sieradz – podyktowana była koniecznością zapewnienia bezpiecznych dostaw energii elektrycznej do odbiorców zamieszkujących tereny dotychczas narażone na częste przerwy w zasilaniu oraz pogorszenie parametrów napięciowych w czasie awarii na linii podstawowego zasilania. Uszkodzenia infrastruktury były wynikiem działania zjawisk atmosferycznych na obiekty elektroenergetyczne. W sytuacji zaistnienia awarii na danym obszarze, możliwe będzie zasilanie odbiorców zmagazynowaną energią do czasu przywrócenia zasilania na sieciach dystrybucyjnych lub do minimalnego poziomu rozładowania magazynu, po czym nastąpi automatyczne przywracanie do układu normalnego (likwidowanie wyspy). Standardowa praca magazynu energii przez większość czasu polegać będzie na trybie czuwania, w którym magazyn energii będzie cyklicznie doładowywał się, aby posiadać zadaną pojemność i gotowość do awaryjnego zasilenia obszaru w razie zaniku napięcia w sieciach dystrybucyjnych.

Projekt pn. „Budowa trzech magazynów energii: Warta, Jeziorsko i Cisna, w celu stabilizacji pracy sieci”, PGE Dystrybucja będzie realizowany w okresie 01.01.2022-31.12.2026. Całkowity koszt inwestycji to 88 461 600 zł, koszty kwalifikowalne 71 920 000 zł, a wnioskowana dotacja wynosi 43 152 000 zł.

Fot: NFOŚiGW

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA