REKLAMA
Mosty Wiadomości
4 Minuty czytania

Powstanie nowy most w Nowym Brzesku

Mieszkańcy gminy Nowe Brzesko będą mogli korzystać z nowego mostu na Wiśle. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki rządowemu wsparciu w wysokości 1,6 mln zł. Most powstanie w ramach Programu Mosty dla Regionów.

 
Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
8 marca 2021 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Łukasz Kmita, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka podpisali umowę o dofinansowanie pierwszego etapu tej inwestycji. Środki będą pochodziły z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.


W wydarzeniu uczestniczyli również: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Węgrzyn-Madeja oraz burmistrz Nowego Brzeska Krzysztof Madejski.- Rząd premiera Mateusza Morawieckiego wspiera kluczowe inwestycje w naszych regionach. Spośród szerokiego wachlarza możliwości rządowej pomocy dziś przywołujemy program „Mosty dla Regionów”. To dzięki niemu uda się wybudować nową przeprawę przez Wisłę w gminie Nowe Brzesko. Gratuluję Panom Marszałkom uzyskania dotacji do tak ważnej inwestycji. Jestem przekonany, że nowy most będzie służył Mieszkańcom Małopolski i wpłynie na rozwój naszego regionu –
mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.- Kiedy mówimy o budowie nowego mostu w Nowym Brzesku, musimy spojrzeć jeszcze szerzej na inwestycje w Małopolsce, takie jak budowa „sądeczanki” czy budowa trasy S7. To wszystko spowoduje, że poprawi się poziom skomunikowania południa i północy naszego regionu –
mówi prof. Włodzimierz Bernacki, senator i zarazem sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. - Budowa mostu na terenie gmin Nowe Brzesko i Drwinia to niezwykle ważne, wyczekiwane przez mieszkańców przedsięwzięcie infrastrukturalne, które podniesie poziom życia mieszkańców i zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie. Realizacja zadania, którego dotyczy podpisana dzisiaj umowa – czyli opracowanie dokumentów zgodnie wymaganiami przepisów środowiskowych – pozwoli nam przejść do kolejnego etapu. Będzie nim opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz pozyskanie decyzji umożliwiającej rozpoczęcie prac budowlanych – mówi marszałek Witold Kozłowski.- Most na Wiśle w Nowym Brzesku lata świetności ma już za sobą. Był wielokrotnie remontowany, ale jest mocno wyeksploatowany. By ułatwić transport w regionie, został wybudowany most pontonowy, który był rozwiązaniem tymczasowym. Nowa przeprawa mostowa znacząco poprawi komunikację, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności obszaru i jego dalszy rozwój –
podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.- Dziękuję stronie rządowej i samorządowej za zaangażowanie i determinację w dążeniu do wykonania tego zadania. Budowa nowego mostu na Wiśle jest dla nas krokiem milowym w kontekście rozwoju regionu i naszej gminy –
mówi Krzysztof Madejski, burmistrz Nowego Brzeska.Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. Na przygotowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych przyznane zostały środki rządowe w wysokości 64 944 złotych. Drugi etap to opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W tym przypadku dotacja celowa z budżetu państwa wyniesie 1 535 056 złotych. Oznacza to w sumie rządowe wsparcie w wysokości 1,6 mln złotych.W ramach inwestycji przewiduje się m.in.:
- budowę mostu na rzece Wisła wraz z dojazdami i nowym przebiegiem DW 775 klasy G, po nowym śladzie,
- budowę skrzyżowań z istniejącą drogą krajową nr 79, drogą wojewódzką nr 964 oraz pozostałych połączeń istniejącego układu drogowego,
- budowę obiektów inżynierskich,
- budowę układu komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowań oraz w dowiązaniu do istniejących ciągów (realizacja chodników w miejscu skrzyżowań i na terenie zabudowy),
- budowę układu dróg dojazdowych,
- budowę systemu odwodnienia obiektu i drogi wojewódzkiej nr 775,
- budowę oświetlenia ulicznego.Przeprawa mostowa zostanie zaprojektowana na najwyższą klasę obciążenia taborem samochodowym przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.Za sprawą poprawy dostępności komunikacyjnej nowa przeprawa mostowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 pozwoli na zwiększenie konkurencyjności, stworzenie nowych miejsc pracy oraz wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój regionu. Na terenie gminy Nowe Brzesko, gdzie zlokalizowany będzie nowy most, funkcjonuje „Nowobrzeski Obszar Gospodarczy” z pełną infrastrukturą techniczną, obejmującą powierzchnię ponad 30 ha. Rozbudowa infrastruktury transportowej będzie impulsem dla inwestorów i szansą na szybszy rozwój tego rejonu oraz powstanie nowych miejsc pracy. Budowa przeprawy mostowej w ciągu DW 775, dzięki połączeniu z drogami krajowymi nr 7 i 79 oraz drogami wojewódzkimi nr 964 i 776, będzie stanowić ciąg komunikacyjny o ogromnym znaczeniu dla rozwoju powiatu proszowickiego i całego regionu. Na terenie powiatu już dzisiaj funkcjonuje kilka tysięcy gospodarstw rolnych tworzących tzw. „proszowicką spiżarnię”, dla których infrastruktura transportowa o odpowiedniej jakości będzie czynnikiem decydującym o rozwoju społeczno-gospodarczym, przyczyniając się także do wzrostu poziomu życia mieszkańców.

Tekst: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA